Syn.: Blechnopsis punctulata Trevis., Lomaria auriculata Desv., Lomaria australis Lowe, Lomaria densa Kaulf., Lomaria dregeana Fée, Lomaria punctulata Kunze, Lomaria rigida Fée, Struthiopteris punctulata Trevis.
Čeleď: Blechnaceae Copel. – žebrovicovité

Blechnum punctulatum
Rozšíření: Druh s dosti velkým areálem v jižní a východní Africe, roste od Jihoafrické republiky na sever do Zimbabwe, Malawi a Tanzánie. Dále se vyskytuje i na Madagaskaru.
Ekologie: Vlhkomilná kapradina, nejčastěji roste podél lesních potůčků, na vlhkých lesních okrajích, v dostatečně srážkově bohatých územích i v lesním podrostu. Vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m.
Blechnum punctulatum
Popis: Kapradina s plazivým nebo polovzpřímeným oddenkem 0,8–4 cm tlustým; pleviny na oddenku jsou 0,5–2 cm dlouhé, čárkovité, tmavohnědé se světlejším okrajem, celokrajné. Listy se tvoří dvojí, sterilní asimilační a úzké fertilní; sterilní listy jsou přímé nebo obloukovité, v obrysu kopinaté až čárkovitě kopinaté, 30–80 cm dlouhé a až 12(–17) cm široké, jednoduše zpeřené, až s 36 tmavozelenými kožovitými jařmy, které se směrem k bázi nápadně zmenšují; lístky jsou přisedlé, podlouhlé, někdy srpovité, až 5 cm dlouhé a 0,8 cm široké, oboustranně lysé, na bázi uťaté až mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté. Fertilní listy jsou redukované, lístky jsou čárkovité, 1–4 mm široké, kupky výtrusnic jsou čárkovité, zabírají větší část spodní strany lístků podél střední žilky; ostěry jsou čárkovité, skoro celokrajné.
Záměny: Charakteristickým znakem jsou samostatné přisedlé lístky, nápadně zmenšené v dolní části listů.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je druh zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Blechnum punctulatum
Blechnum punctulatum

Fotografováno dne 16. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Knysna, Garden Route National Park, Diepwalle Forest).