Zobrazit místo Středochilská provincie na větší mapě

Území leží převážně v Chile, ale zahrnuje i pohraniční oblasti Argentiny; zvedá se od pobřeží Pacifiku a zahrnuje i horský hřeben And (zvláště na jihu), včetně nejvyššího bodu (Aconcagua 6959 m n. m.). Pobřežní části jsou budovány starými prvohorními horninami, avšak význačné jsou i činné vulkány. Na jihu pacifického pobřeží je mírné a vlhké oceanické klima, směrem k severu se však podnebí výrazně vysušuje a otepluje, takže střední část Chile má mírné vlhké zimy a teplá suchá léta (mediteránní typ klimatu).

Středochilská provincie

Vegetace je velmi pestrá. Na jihu převažují stálezelené, druhově pestré lesy s četnými liánami. Ve vyšších polohách navazují porosty s dominantními druhy rodu Nothofagus, místy se zastoupením reliktních jehličnanů (Araucaria araucana a Fitzroya cupressoides), nejvýše je vyvinuta subalpínská až alpínská vegetace s uplatněním četných magellanských druhů. Zvláštností je zóna mediteránního klimatu, kde je převažující vegetací křovitá formace zvaná matorral, která se podobá středozemním macchiím. V ní jsou četné cibuloviny, ale i endemická palma Jubaea chilensis.

Chile

Skladbu druhově velmi pestré květeny ovlivňuje vysoký stupeň endemismu (výhradně na tento prostor jsou vázány dokonce tři čeledi), staré relikty i holantarktické prvky poukazující na někdejší souvislost např. s Novým Zélandem (Nothofagus, Hebe aj.). Od severu pronikají některé prvky z Neotropis, např. Acacia caven, kaktusy (Cactaceae) a bromélie (Bromeliaceae).

Středochilská provincie

Severní ohraničení provincie, která zde současně tvoří hranici Holantarctis, není mezi badateli dosud jednomyslně přijímáno: upozorňuje na to již Tachtadžjan (1978). Podle jiného názoru do Holantarctis spadá ještě celé území severního Chile i s přesahem do nejjižnější části Peru, které zahrnuje celou poušť Atacama se zcela odlišnými přírodními podmínkami, na ně vázanými vegetačními typy i svéráznou endemickou květenou. Zde se držíme původního Tachtadžjanova pojetí.

Středochilská provincie

Dílčí články o provincii:

Databáze webu BOTANY.cz obsahuje tyto původní druhy rostlin Středochilská provincie:

Sousedící floristické provincie:

Chile

Fotografovali Petr Daubner a Jindřiška Vančurová.