Syn.: Bolboschoenus maritimus subsp. compactus (Hoffm.) Hejný, Schoenoplectus maritimus (L.) Lye, Scirpus maritimus L.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Bolboschoenus maritimus

Rozšíření: Vyskytuje se na severní polokouli v Evropě, severní a východní Asii. Vyskytuje se také ve velké části Severní Ameriky. Byl zavlečen i do Jižní Ameriky, vyskytuje se v argentinské Pampě a středním Chile, na Havajských ostrovech.
U nás je rozšířen vzácně zejména ve středním a dolním Poohří, ve Středočeské tabuli, v Polabí a na jižní Moravě. Velmi vzácně roste také na střední Moravě, kdysi rostl i na Ostravsku. Izolované výskyty jsou známy z Františkolázeňska (NPR Soos) a překvapivě také z Jihlavských vrchů a Klatovska (zde byl pravděpodobně vysazen). Na Slovensku se objevuje vzácně v nížinách na jihu.

Ekologie: Roste na zasolených, často hutných a těžkých půdách, které jsou zaplavované a přeplavované, mokré, ale vysychavé, kde se nedrží stabilní vodní hladina. Přednost dává nezapojené vegetaci. Kvete od května do července.

Bolboschoenus maritimus

Popis: Vytrvalá rostlina vyššího vzrůstu dosahující až 1,2 m výšky. Lodyha je tuhá, ve spodní části na průřezu oblá, v hodní části a pod květenstvím ostře trojhranná. Listy vyrůstají ve spodní polovině lodyhy, jdou úzké a dlouhé. Květenství je vrcholová stažená hlávka s výrazně dlouhými podpůrnými listeny, klásky jsou přisedlé. Plod je obvejčitý, na průřezu tvaru čočky.

Ohrožení a ochrana: Kamyšník přímořský patří u nás k druhům silně ohroženým (C2b). Na Slovensku patří mezi druhy potenciálně ohrožené (NT).

Poznámka: V příbuzenském okruhu Bolboschoenus maritimus agg. se u nás vyskytují ještě další taxony (Bolboschoenus yagara, Bolboschoenus planiculmis, ustálený hybridogenní druh Bolboschoenus laticarpus, velmi vzácně zplanělý Bolboschoenus glaucus). Taxonomie kamyšníků je založena na znacích na plodech, bez zralých plodů jsou proto rostliny neurčitelné.

Bolboschoenus maritimusBolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus laticarpus

Fotografovali Petr Krása, dne 6. 7. 2008 (Česko, na rekultivovaných svazích dolu Medard, Svatava), Tomáš Mrázek (plody), a Soňa Píšová (srovnání plodů).