Robert Brown se narodil 21. prosince 1773 v Montrose ve Skotsku, zemřel 10. června 1858 v Londýně. Britský botanik.

Vystudoval medicínu na univerzitě v Edinbughu a v roce 1795 vstoupil do armády jako lékař. V prosinci 1800 přijal nabídku na práci přírodovědce na palubě lodi Investigator, která jela mapovat pobřeží Austrálie. V prosinci 1801 dorazili do západní Austrálie, kde tři a půl roku intenzivně botanizoval (do května 1805). Nasbíral asi 3400 druhů rostlin, z toho asi 2000 dosud neznámých. Část těchto sbírek byla ztracena, především při ztroskotání cestou do Anglie. Po návratu do Anglie pět let věnoval zpracovávání nasbíraného materiálu, pro západní Austrálii je autorem téměř 1200 popisů druhů. V roce 1810 publikoval výsledky v první systematické zprávě o australské květeně Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen. V tom roce nastoupil jako knihovník u J. Bankse. Po Banksově smrti v roce 1820 zdědil jeho knihovnu a herbář, který byl v roce 1827 převeden do British Museum. Byl pak jmenován kustodem Banksovy botanické sbírky. Po rozdělení oddělení přírodních věd Britského muzea na tři části v roce 1837 se stal prvním kustodem botanického oddělení, kde pracoval až do své smrti. Byl také knihovníkem Linnéovy společnosti v Londýně.
V roce 1827 při pozorování pylových zrn pod mikroskopem objevil nepřetržitý roztřesený pohyb drobných částic ve vakuolách pylových zrn. Tentýž pohyb pozoroval u částic prachu. Jev je znám jako Brownův pohyb.
V roce 1831 při přednášce v Linnéově společnosti a v roce 1833 v publikaci použil poprvé termín buněčné jádro. Jádro pozoroval již dříve pravděpodobně v roce 1682 holandský výrobce mikroskopů Leeuwenhoek. Jádro v rostlinné buňce nakreslil v roce 1802 rakouský ilustrátor botanických knih F. A. Bauer (1758–1840, narodil se ve Valticích). Brown vymyslel dodnes platný termín. Ani Bauer, ani Brown nepovažovali buněčné jádro za obvyklou část buňky. Brown předpokládal, že se jedná o vlastnost jednoděložných rostlin (jádro našel v buňkách vstavačů).
Další jeho prací je Robert Browns vermischte Botanische Schriften (5 svazků v němčině v letech 1825–34, 2 svazky v angličtině 1866–68).

Standardní botanická zkratka jeho jména je R. BR. Podle něj se jmenuje Brown´s River v Tasmánii, kde botanizoval. Na jeho počest byl pojmenován rod Brownea Jacq., Caesalpiniaceae; druhové jméno u mnoha australských i jiných rostlin např. Eucalyptus brownii, Banksia brownii, Aloe brownii, Anthurium brownii; mech Tetrodontium brownianum objevil jako student v Roslinu u Edinburghu.
Brown