Philip Miller se narodil v roce 1691 v Deptfordu nebo v Greenwich, zemřel 18. prosince 1771 v Chelsea v Londýně. Britský zahradník.

Miller

Jako syn pěstitele zeleniny byl zkušený zahradník. Po příchodu do Londýna pracoval od roku 1722 jako hlavní zahradník v Chelsea Physic Garden téměř do své smrti. V zahradě se pěstovaly hlavně léčivé rostliny. Vévoda z Bedfordu ho pověřil dohledem na prořezávání ovocných stromů v Woburn Abbey a péčí o cennou sbírku amerických, převážně stálezelených dřevin. Byly vypěstovány ze semen nebo na Millerovu radu přivezeny v nádobách z Pennsylvánie, kde byly sbírány J. Bartramem (např. Abies balsamea, Pinus rigida). Při své práci navázal korespondenci s mnoha botaniky a získával rostliny z ciziny, mnohé pěstoval v Anglii poprvé (introdukce druhů ze Severní Ameriky). Svými současníky byl považován za nejzkušenějšího ve znalosti živých rostlin. Učil např. W. Aitona (později hlavní zahradník v Kew) a W. Forsytha (po něm pojmenován rod Forsythia). Členem Royal Society byl zvolen 22. 1. 1730. V roce 1733 poslal první semena bavlníku do britské kolonie Georgie.
Psal a vydával zahradnické encyklopedie (The Gardener´s and Florists Dictionary or a Complete Systém of Horticulture, 1724; The Gardener´s Dictionary containing the Methods of Cultivating and Improving the Kitchen Fruit and Flower Garden, 1731, jen během jeho života 8 vydání; Figures of the most beautiful, useful and uncommon plants described in the Gardeners´s Dictionary, 1755–1769, další vydání 1771). Většinou nepoužíval Linnéovu binomickou nomenklaturu, dával přednost klasifikaci Tournefortově a Rayově. Když Linné pochválil jeho zahradnický slovník, přešel na Linnéovu nomenklaturu ve vydání zahradnického slovníku v roce 1768, ale platně podle Linnéova systému popsal některé rody (Larix Mill., Vanilla Mill.) už ve 4. vydání v roce 1754. Gardener´s Dictionary byl velmi uznávaný a byl přeložen do němčiny, holandštiny, francouzštiny.
Jeho dva synové se u něj vyučili a pokračovali v jeho práci, Charles byl prvním hlavním zahradníkem botanické zahrady v Cambridge.

Botanická standardní zkratka autora je MILL. Na jeho počest byl pojmenván rod Milleria Houst. ex L., Asteraceae; druhová jména např. Agave milleri, Mesembryanthemum milleri, Hemerocallis milleri, Croton milleri, Abutilon milleri.
MillerMiller