Stephen Hales se narodil dne 17. září 1677 v Bekesbourne v anglickém Kentu, zemřel 4. ledna 1761 v Teddingtonu. Britský duchovní, je znám jako přírodovědec, především fyziolog, chemik a vynálezce.

V roce 1696 vstoupil do Corpus Christi College v Cambridgi, od roku 1708 vykonával trvale úřad faráře v Teddingtonu v Middlesexu, kde zůstal celý život. Současně vykonával funkci rektora v Porlocku v Somersetu a později ve Faringdonu v Hampshire. Od roku byl 1717 členem Royal Society a od roku 1732 byl členem výboru pro založení kolonie v Georgii. V roce 1733 získal titul doktor teologie. Byl mu svěřen úřad dohledu na rozdělování almužen u princezny vdovy z Walesu (1750). Od roku 1753 byl zahraničním členem Francouzské akademie věd.
Studoval význam vzduchu a vody pro rostliny a živočichy, pohyb vody v rostlině a příjem vzduchu rostlinou. V rostlinné fyziologii studoval evaporaci, růst stonku a listů.
V živočišné fyziologii se zabýval průtokem krve u různých živočichů. Zabýval se především experimentální fyziologií, studoval reflexy, studoval míchu, problematiku močových a ledvinových kamenů a možnost jejich rozpouštění, zabýval se vývojem chirurgických nástrojů. Upozornil na nebezpečí vdechování vyčerpaného vzduchu, vynalezl ventilátor používaný ve špatně větraných prostorech, na lodích, v nemocnicích, věznicích.
V roce 1727 vydal práci Vegetable Staticks.

Na jeho počest vytvořil John Ellis rodové jméno Halesia Ellis, halézie, Styracaceae.
Halesia