John Richardson se narodil dne 5. listopadu 1787 v Dumfries ve Skotsku, zemřel 5. června 1865 v Grasmere, Westmorland (Anglie). Skotský námořní lékař a přírodovědec.

Od roku 1801 studoval medicínu na univerzitě v Edinburghu, ke které si přidal i přírodní vědy (botaniku, mineralogii). V roce 1807 odešel z univerzity a vstoupil do britského námořnictva jako asistent chirurga a vedoucí chirurg, na různých lodích procestoval severní Atlantik, Středozemní a Baltské moře. Až v roce 1816 dokončil v Edinburghu studium doktorátem z medicíny. Byl určen, aby doprovázel jako třetí (1819–22) a druhý (1825–27) lodní chirurg výpravu vedenou admirálem J. Franklinem (1786–1847) při jeho hledání severozápadní cesty kolem Severní Ameriky. Na cestě se věnoval i botanickým, ichtyologickým a geologickým pozorováním. Rostliny, které cestou nasbíral, popsal britský botanik W. J. Hooker (1785–1865) v dvousvazkovém díle Flora boreali-americana (1829–40). V dalších letech (do 1838) sloužil Richardson jako chirurg, od roku 1828 působil jako šéflékař v nemocnici Melville v Chathamu, tehdy skončil se svým přírodovědným studiem. Později mu bylo nabídnuto místo šéflékaře v Královské námořní nemocnici v Haslaru, kde se opět mohl věnovat i přírodním vědám a působil jako poradce předních osobností, např. C. Darwina (1809–82) nebo lékaře a biologa T. H. Huxleye (1825–95). Od roku 1825 byl členem Royal Society, v roce 1846 mu královna Viktorie udělila rytířský titul. V roce 1840 byl jmenován inspektorem pro nemocnice námořnictva a tuto funkci zastával až do odchodu do penze.
Při hledání nezvěstné výpravy J. Franklina, která se konala v letech 1847–49, Richardson a polární výzkumník J. Rae (v letech 1848–49) cestovali k řece Mackenzie a podél pobřeží k východu. Prozkoumali oblast řeky Mackenzie a mysu Kendal. V roce 1856 Richardson obdržel od Royal Society of London medaili, v tomtéž roce se usadil v důchodu v Grasmere. Spolupracoval na publikacích Richardson J., Swainson W., Kirby W.: Fauna Boreali-Americana or The Zoology of the Northern Parts of British America (London 1829–31) a Richardson J., Gray J. E.: The Zoology of the Voyage of H. M. S. Erebus and Terror, under the command of Captain Sir James Clark Ross during the years 1839 to 1843 (London 1844–75).

Botanická zkratka jeho jména je RICHARDSON. Mnohá z jeho jmen jsou dnes synonymy, jméno jako autora najdeme např. u druhu Lonicera involucrata (Richardson) Banks ex Spreng., založeném na Xylosteon involucratum Richardson.
Na jeho počest pojmenoval Kunth rod Richardsonia, Rubiaceae, chtěl nahradit původní Linnéovo jméno Richardia; druhová jména jsou např. Geranium richardsonii, Descurainia richardsonii, Potamogeton richardsonii, Hymenoxys richardsonii.

Flora boreali-americana