Allan Cunningham se narodil dne 13. července 1791 ve Wimbledonu, Surrey, zemřel 27. června 1839 v Sydney. Britský botanik.

Studoval na soukromé škole v Putney, po vystudování byl zaměstnán v právnické kanceláři. Později získal funkci správce v Kew Gardens spolu s botanikem W. T. Aitonem. Díky tomu se seznámil s botaniky R. Brownem a J. Banksem. Na Banksovo doporučení v letech 1814–16 sbíral rostliny v Brazílii. Dne 28. 9. 1816 odjel do Sydney, v Austrálii se podílel na mnoha výzkumných cestách. Zúčastnil se v roce 1817 expedice s cestovatelem Johnem Oxleyem za Blue Mountains (New South Wales), k řekám Lachlan a Macquarie a vystoupil na Mt. Keira. Při expedici nasbíral asi 450 druhů rostlin. Jako botanik se účastnil tří námořních cest v letech 1817–20, které vedl Philip Parker King. Cílem cest byl výzkum pobřeží Austrálie. Při první cestě objeli západní pobřeží, 4. 6. 1818 dosáhli ostrova Timor. Do Port Jackson se vrátili 29. 7. 1818.
Sbírka z této cesty obsahovala asi 300 nových rostlin. Po návratu Cunningham prozkoumal území jižně od Sydney a koncem roku odjel do Tasmánie, kde jej již předešel Brown, proto odtud přivezl málo neznámých rostlin. V květnu s Kingem uskutečnil druhou plavbu k severnímu a severozápadnímu pobřeží Austrálie, tentokrát z východního pobřeží a objeli celou Austrálii, znovu navštívili Timor. Třetí cesta na severní pobřeží byla pronásledována komplikacemi, pokračovala na Mauritius. Tam nasbíral Cunningham mnoho materiálu. Expedice se vrátila okolo severního pobřeží Austrálie, do Sydney dorazili 25. 4. 1822. Cunninghamova zpráva o cestě A Few General Remarks on the Vegetation of Certain Coasts of Terra Australis vyšla jako součást Kingova Narrative of Survey. Ve svých cestách neúnavně pokračoval, v roce 1823 navštívil oblast Hunter River a objevil Darling Downs, 1824 botanizoval v oblasti dnešní Canberry, v roce 1826 navštívil Nový Zéland. V roce 1831 odjel do Británie, aby byl v roce 1837 vyslán opět do Austrálie jako vládní botanik. Na toto místo příští rok rezignoval. Pohřben je v Royal Botanic Gardens v Sydney a jeho velké sbírky, které posílal do Kew, jsou dnes v Britském muzeu.
Z jeho prací vyšlo v roce 1825 A Specimen of the Indigenous Botany… between Port Jackson and Bathurst. Další výsledky jeho práce jsou v Hookerově Companion to the Botanical magazine 1836 a v Annals of Natural History z let 1838 a 1839.

Botanická zkratka jména je A. CUNN. Je jistě zajímavé, že na jeho počest nebyl pojmenován známý rod Cunninghamia R. Br., ostrolistec, Cupressaceae. Ten byl totiž popsán v roce 1826 Robertem Brownem v práci Achilla Richarda Commentatio botanica de Conifereis et Cycadeis a odkazuje na skotského lékaře a sběratele rostlin Jamese Cunninghama, který zemřel roku 1709 a druh objevil v Číně. Avšak některé druhy podle Allana Cunninghama jméno nesou, např. Adiantum cunninghamii, Araucaria cunninghamii, Blechnum cunninghamii, Casuarina cunninghamiana, Dendrobium cunninghamii, Juniperus cunninghamii, Carex cunninghamii, Cyperus cunninghamii, Lobelia cunninghamii, Mentha cunninghamii, Sticherus cunninghamii, Viola cunninghamii a další.
Cunninghamia lanceolata
Rod Cunninghamia byl pojmenován tedy na počest Jamese Cunninghama, Skota, který pracoval jako chirurg pro Východoindickou společnost v obchodní stanici na čínském pobřeží asi od roku 1698. Byl členem Royal Society od roku 1699. Kolem roku 1700 se věnoval botanice a pozorování klimatu v Číně a jako první Brit vytvořil botanickou sbírku asi 400 rostlin z čínského území. Popis svých cest (s prvním přesným popisem čajovníku) a své sběry poslal botanikům do Anglie, a byl proto zmiňován v jejich pracích. Sbírka je dnes uložena Natural History Museum v South Kensingtonu. Cunningham byl v letech 1702–03 poslán na stanici společnosti v jižním Vietnamu, do tzv. Kočinčíny. Čínské vládě se nelíbila možnost, že by Angličané obchodovali přímo s touto oblastí. V roce 1705 při útoku místních obyvatel na Angličany unikl masakru, ale byl zajat. V roce 1707 se dostal do Batavie (Jakarty). Chystal se k návratu do Anglie a jeho poslední známý dopis anglickým přátelům botanikům přišel z Kalkaty do Anglie v srpnu 1709. Další zprávy o J. Cunninghamovy nejsou známy.