Syn.: Selinum perfoliatum E. H. L. Krause
České mená: prorostlík okrouhlolistý (Presl 1819, Sloboda 1852, Opiz 1852), prorostlík okrouhlolistý, pupovník (Čelakovský 1879), prorostlík okrouhlolistý (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: pupkavice průrostlá, pupková zelina, pupovník, prorostlík (Reuss 1853), prerastlík okrúhlolistý (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Bupleurum rotundifolium
Rozšírenie: Pochádza z juhovýchodnej Európy a Prednej Ázie, preniká do strednej a západnej Európy. Severná hranica rozšírenia prechádza Britskými ostrovmi (tu už vyhynul), stredným Nemeckom, Poľskom a Ukrajinou. Zavlečený v juhovýchodnej Ázii, v Severnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande.
Ekológia: Rastie na vápnitých, kamenistých, hlinitých až ílovitých pôdach bohatých na živiny. Zvyčajne obsadzuje synantrópne stanovištia – obilné polia, úhory, medze a rumoviská, zriedkavejšie preniká i do ruderalizovaných xerotermných biotopov. Kvitne v máji až júli.
Opis: Jednoročná bylina. Stonka priama, 15–100 cm vysoká, rozkonárená iba v hornej časti. Dolné listy má kopijovité až podlhovasté, s krátkou stopkou alebo sediace, v období kvitnutia sú zaschnuté, stredné a horné listy sú elipsovité až okrúhlasto vajcovité, prerastené. Súkvetie zložený okolík, obal vždy chýba, obalčeky z 5–7 žltozelených listencov. Kvety žlté, korunné lupienky klinovité s vrcholovým úkrojkom dovnútra ohnutým. Dvojnažky sú elipsovité až vajcovité, čiernohnedé.
Ohrozenie a ochrana: V ČR sa v minulosti vyskytoval veľmi hojne v teplých oblastiach, v súčasnosti patrí medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), veľmi zriedkavo rastie najmä v severných Čechách a na južnej Morave. Na Slovensku v minulosti častý najmä v južnej a strednej časti štátu, dnes patrí medzi ohrozené a zákonom chránené druhy (EN/§), vyskytuje sa veľmi zriedkavo na Devínskej Kobyle, v Bielych Karpatoch, na Podunajskej nížine a v Slovenskom krase.
Bupleurum rotundifoliumBupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifoliumBupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Foto: 27. 6. a 20. 8. 2005 (Štúrovo).