Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Corvidae
Syn.: Coloeus monedula (Linnaeus, 1758)
Česká jména: kavka obecná
Anglická jména: Western jackdaw, Eurasian jackdaw, European jackdaw

Corvus monedula
Corvus monedula

Rozšíření: Eurasijský druh vyskytující se v pásu od Islandu a Britských ostrovů až po jihozápadní Sibiř, zasahuje také na severozápad Afriky a na Kanárské ostrovy. Byl zaznamenán i na východě Kanady a v Nové Anglii. V areálu jsou rozlišovány čtyři poddruhy, nominátní poddruh hnízdí na jihu Skandinávského poloostrova a v Dánsku (na našich snímcích), u nás se vyskytuje poddruh Corvus monedula subsp. spermologus, přezimuje u nás i východoevropský poddruh C. monedula subsp. soemmerringii.

Způsob života: Kavka obecná žije v hejnech v lesích, na travnatých stanovištích, objevuje se také při mořském pobřeží, ale rovněž ve městech a kulturní krajině, především pak v parcích. Severní a východní populace kavky obecné bývají tažné, jinde je stálá, u nás se objevuje po celý rok. Je to výborný letec, svou přítomnost projevuje někdy i dost hlasitě, zároveň je to pták poměrně krotký a dokonce ochočitelný.
Její jídelníček tvoří malí bezobratlí živočichové, nepohrdne však ani mršinami, semeny rostlin, žaludy a ovocem.
Je to druh monogamní, páry spolu žijí nezřídka po celý život, jsou věrní i rodnému místu. Hnízdo staví společně v dutinách stromů, na skalách a útesech, ve stepních oblastech i v děrách hlinitých břehů, někdy i v budovách. Samice snáší 4–6 vajec, na kterých pak sedí 17–18 dní. Mláďata krmí oba rodiče, hnízdo opouštějí po 26–35 dnech.
Může dosáhnout až 20 let věku, obvykle je to však méně.

Popis: Krkavcovitý pták z řádu pěvců, který dorůstá délky 34–40 cm a dosahuje v rozpětí křídel 67–74 cm, jeho hmotnost činí 220–270 g. Obě pohlaví jsou převážně černá nebo šedočerná, jejich týl je světle šedý. Dospělí ptáci mají stříbřitě bělavé oči, u mladých ptáků jsou zbarveny světle modře.

Ohrožení a ochrana: V Česku je druhem zákonem chráněným, silně ohroženým, Červený seznam IUCN (2015) řadí kavku obecnou k druhům z hlediska ohrožení méně dotčeným (LC).

Corvus monedula
Corvus monedula
Corvus monedula

Fotografováno dne 14. 5. 2019 (Dánsko, Hillerød, Frederiksborg).