Syn.: Cotula integrifolia Hook. f., nom. illeg., Cotula montevidensis Spreng., Lancisia coronopifolia (L.) Rydb.
Česká jména: mechovec (Mareček 1994)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cotula coronopifolia
Rozšíření: Pochází z jižní Afriky, vyskytuje se v jižní Namibii a dále v Jihoafrické republice v provinciích Northern, Western a Eastern Cape, North a Gauteng. Rostliny byly zavlečeny do jižní Austrálie, Tasmánie, na Nový Zéland, na ostrovy Juana Fernándeze, do Japonska, Chile, severního Mexika a Spojených států (především západní pobřeží, ale i Massachusetts) a jihozápadní Kanady, rovněž na pobřeží Středozemí. Druh má místy invazní charakter.
Ekologie: Mezi hvězdnicovitými rostlinami má tento druh velmi nezvyklou ekologii. Stanovištěm jsou mokřady a vodní nádrže se sladkou nebo i brakickou vodou, rostliny koření v bahnité půdě s dostatkem minerálních živin a často se slabým provzdušněním. Vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m. Často tvoří bohaté kolonie a svou biomasou zabraňuje přístupu světla do vodního sloupce, takže omezuje růst ponořených vodních rostlin.
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Popis: Jednoletá nebo krátkověká vytrvalá vodní nebo mokřadní bylina, vysoká až 30 cm; lodyha je dužnatá, oblá, až 25(–40) cm dlouhá, v dolních uzlinách kořenující, často načervenalá. Listy jsou střídavé, sukulentní, přisedlé, čárkovité, na bázi poněkud pochvaté, kopinaté nebo až kopisťovité, celokrajné nebo s několika čárkovitými úkrojky, někdy 1(–2)krát peřenosečné, (1–)1,5–8 cm dlouhé. Úbor je koncový, (6–)8–10(–13) mm v průměru, tvořený jen trubkovitými květy, sytě žlutý, vyrůstá na 2–7 cm dlouhé stopce s drobnými listeny; zákrovní listeny uspořádané ve 2–3 řadách jsou 4–6 mm dlouhé; vnější květy v úboru jsou samičí, tvoří často jedinou řadu; vnitřní květy terče jsou oboupohlavné, se zploštělou trubkovitou korunou. Nažky jsou zploštělé, na vnější straně lysé, na vnitřní chlupaté; nažky ze samičích květů jsou 1,5–2 mm dlouhé a 1–1,2 mm široké, nažky z oboupohlavních květů jsou 1,1–1,2 mm dlouhé a 0,5–0,6 mm široké.
Ohrožení a ochrana: Druh není ve své domovině ohrožen, Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) jej uvádí v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 4. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, Saanichton, Island View Beach) a 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Wilderness: Garden Route National Park, niva říčky Serpentine).