Syn.: Chlorocyperus glomeratus (L.) Palla, Pycreus glomeratus (L.) Hayek
České mená: zelenošáchor klubkatý (Dostál 1989), šáchor klubkatý (Kubát 2002)
Slovenské mená: šachorník klbkatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Cyperus glomeratus
Rozšírenie: Vyskytuje sa od strednej a južnej Európy a Kaukazu po severozápadný Irán, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, južnú Sibír, severnú časť Číny a Japonsko.
V ČR sa uvádza sekundárny výskyt v Brdech, na Slovensku by mal rásť na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, recentné údaje však chýbajú.
Ekológia: Mokrade, piesočnaté i bahnité brehy vôd, ryžové polia.
Cyperus glomeratus
Opis: Jednoročná až krátkodobo trváca bylina vysoká 10–100 cm. Podzemky chýbajú alebo sú len veľmi krátke, stonky priame až šikmo vystúpavé, trojhranné, nerozkonárené, holé. Listy kratšie ako stonka, čiarkovité, kýlnaté, 2–10 mm široké a až 30 cm dlhé, pošvy do 20 cm dlhé, často červenkasto hnedé. Súkvetím je vrcholový okolíkovitý krážeľ zväzočkov s dvoma až šiestimi listeňmi, listene nerovnaké, dlhšie ako súkvetie. Zväzočky guľovité, 15–25 mm dlhé, klásky čiarkovito kopijovité, 5–12 mm dlhé, vreteno kláskov úzko krídlaté. Plevy 1,5-3 mm dlhé a 0,5 mm široké, čiarkovité až čiarkovito kopijovité, svetlo- až červenkasto hnedé so zeleným kýlom. Plodom sú lesklé, tmavohnedé, asi 1,4 mm dlhé, vajcovito trojhranné nažky s jemne sieťovaným povrchom.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku zaradený v kategórii kriticky ohrozený (CR).
Cyperus glomeratusCyperus glomeratus
Cyperus glomeratus
Foto: august 2011 (Rumunsko, Galati, breh Dunaja).