Syn.: Chlorocyperus longus (L.) Hayek, Cyperus fenzelianus Steud., Cyperus preslii Parl.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Cyperus longus
Rozšírenie: Druh s obrovským areálom rozprestierajúcim sa od južnej Afriky celým kontinentom až na sever, na Kanárskych a Azorských ostrovoch, v južnej Európe v celom Mediteráne, na sever po Britské ostrovy a do strednej Európy – Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, na východ Ukrajina a európska časť Ruska. V Ázii Blízky východ, Stredná Ázia (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan), v Pakistane a na indickom subkontinente.
Z ČR nie je udávaný, je udávaný z južného Slovenska, avšak bez konkrétnych lokalít a jeho výskyt na území SR je otázny.
Ekológia: Vyskytuje sa na brehoch riek, slepých ramien, v močiaroch, ale i odvodňovacích kanáloch a priekopách. Vyžaduje mokré, preplavované, výživné, humózne i bahnité pôdy, v stredoeurópskych podmienkach iba v teplých nížinách. Kvitne v júli.
Cyperus longus
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–150 cm. Podzemok dlhý, uzlovitý, až 10 mm v priemere pokrytý širokými šupinami. Byle jednotlivé, listy ± dĺžky byle, 2–10 mm široké. Súkvetie je jednostranný alebo zložito okolíkatý krážeľ, s 2–10(–35) cm dlhými konárikmi, listene 2 až 6, dolné dlhšie ako krážeľ, klásky čiarkovité až úzko elipsovité, 5– 25(–60) × 1–2 mm, odstávajúce až dolu sklonené, so 6–30 kvetmi, vreteno široko krídlaté, plevy 2–3 × 1,5–2, vajcovité až elipsovité, tupé, tmavočervenohnedé, na kýle zelené. Plod je červenohnedá nažka.
Poznámka: Z územia Slovenska je herbárovou položkou doložený výskyt príbuzného druhu Cyperus glomeratus (šáchor klubkatý / šachor klbkatý), v ostatných rokoch nebol tento druh v SR potvrdený. Výskyt oboch druhov v najteplejších oblastiach nie je vylúčený.
Cyperus longusCyperus longus
Cyperus longus
Foto: 19. a 20. 7. 2010 (Chorvátsko, ostrov Rab).