Syn.: Dianthus nicolai G. Beck et Szysz., Dianthus prenjus G. Beck, Dianthus minutiflorus (Borbás) Halácsy, Dianthus petraeus subsp. integer (Vis.) Tutin
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus integer
Rozšírenie: Endemický európsky zástupca rodu s pomerne malým areálom. Rastie v juhovýchodnej Európe od Chorvátska po Albánsko a južné Grécko. Údaje o výskyte v Bulharsku sa nepotvrdili.
Ekológia: Rastie v horách na výslnných skalách a v suchých trávnikoch, vzácnejšie i ako súčasť sekundárnej suchomilnej vegetácie na otvorených zošľapávaných miestach (okraje chodníkov a nespevnených ciest, kameňolomy, opustené štrkové výsypky).
Dianthus integer
Opis: Trváca, sivo- až svetlozelená bylina. Byle priame alebo vystúpavé, slabo rozkonárené, holé, 25–40 cm vysoké. Listy protistojné, čiarkovité, končisté, 1–3 mm široké a asi 1–3 cm dlhé. Kvety obojpohlavné, päťpočetné, na byli jednotlivo alebo v chudobných vidliciach. Kalich v obryse valcovitý až úzko vajcovitý, 8–20 mm dlhý a 3–4,5 mm široký, kališné zuby úzko vajcovito trojuholníkovité, na vrchole výrazne končisté, niekedy červenkasté, podkališné listene 2–4, vajcovité až elipsovité, siahajúce do 1/4–1/3 kalicha. Korunné lupienky biele až svetloružové, 4–10 mm dlhé, obrátene vajcovité, na vrchole celistvé. Tobolky podlhovasto kužeľovité, svetlohnedé, dlhšie ako kalich, otvárajú sa 4 zubmi. Kvitne od mája do júna.
Poznámka: Rozlišujú sa dva poddruhy, nominátny D. i. subsp. integer a subsp. minutiflorus (Borbás) Bornm. Subsp. integer má kalich 8–14 mm dlhý, kališné zuby sú ostro končisté a korunné lupienky svetloružové. Rastie v západnej časti areálu druhu (Dalmácia, severné Albánsko). Subsp. minutiflorus má kalich dlhý 12–20 mm, kališné zuby tupo končisté a korunné lupienky biele. Vyskytuje sa vo východnej časti areálu – v južnej Dalmácii, Albánsku a južnom Grécku.
Dianthus integerDianthus integer
Dianthus integer
Foto: máj 2011 (Chorvátsko, Drage).