Syn.: Cypripedium guttatum Sw. var. wardii (Rolfe) P. Taylor
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Systematické zařazení: Cypripedium L., sekce Subtropica S. C. Chen et K. Y. Lang
Cypripedium wardii
Rozšíření: Cypripedium wardii je jedním z nejvzácnějších asijských střevíčníků, jehož rozšíření není dobře známé. Areál zaujímá nevelkou oblast na pomezí severozápadního cípu čínské provincie Jün-nan, jihovýchodního cípu vnitřního Tibetu, severního cípu Barmy a snad i východního okraje indického státu Arunachal Pradesh. O jeho vzácnosti nejlépe vypovídá skutečnost, že v moderní monografii rodu z roku 1997 byl tento druh znám autorovi (Phillip Cribb) jen z pěti herbářových položek uložených v Británii a Pekingu. V roce 1999 se podařilo nalézt autorovi tohoto příspěvku nové lokality tohoto druhu v povodí nejhořejších větví řeky Iravádí na okraji vnitřního Tibetu v Severobarmské provincii.
Ekologie: Druh roste na travnatých svazích a strmých zatravněných skalách na stinných místech v podrostu lesa i na otevřených stanovištích. Patrně je vázán na vápencové podklady. Je udáván z výškového rozpětí 2500–3500 m, ale na horním Iravádí byl nalézán mezi 3400 a 4100 m n. m.
Cypripedium wardii
Popis: Drobné byliny do 10 cm vysoké, s plazivými oddenky a štíhlou lodyhou; celá rostlina kromě květního pysku hustě pýřitá. Lodyhy obvykle se třemi vyvinutými listy nahloučenými u báze a s jedním květem a listenem na konci dlouhé bezlisté části. Listy eliptické až široce kopinaté, špičaté, většinou 5–7 cm dlouhé, dole úzce kornoutovitě stažené; listen vejčitě kopinatý, špičatý, 2–3 cm dlouhý. Květ vonný, mírně dolů ohnutý na semeníku s obloukovitou bází. Pysk čistě až smetanově bílý s nápadnými, tmavě purpurovými, většinou kruhovitými skvrnami po obou stranách stěny pysku, téměř kulovitý kromě horní strany promáčklé směrem k podélnému ústí, okolo 1,5 cm dlouhý. Okvětní lístky čistě nebo smetanově bílé; vnější horní a srostlý spodní lístek podobného tvaru, oba široce eliptické, špičaté, 1–1,7 cm dlouhé; postranní vnitřní lístky šikmo podlouhle vejčité, na konci tupé nebo zaokrouhlené. Sloupek zřetelně stopkatý, vpředu rozšířený a dolů zahnutý, sotva 0,5 cm dlouhý; patyčinka drobná.
Ohrožení a ochrana: Druh se vyskytuje v málo osídlených a těžko dosažitelných horských systémech, kde může být jen lokálně omezován pastvou na dostupnějších travnatých stanovištích. Chráněn mezinárodní úmluvou CITES.
Využití: Cypripedium wardii se dostává do kultury teprve v posledních letech díky mezinárodní nabídce jedné specializované distribuční firmy pro živé rostliny z Pekingu. Je atraktivním, drobným druhem pro specialisty. Pěstitelské nároky jsou srovnávány s Cypripedium flavum, kde je doporučován směsný substrát vápencové drti s rašelinou a účinné drenážování; zejména v období vegetačního klidu bude vhodná ochrana před dešťovými srážkami. Za těchto podmínek lze očekávat přiměřenou zimuvzdornost, ale patrně ne bez vhodné izolační přikrývky za hlubších holomrazů.
Cypripedium wardii
Cypripedium wardii
Cypripedium wardii
Fotografováno dne 20. 6. 1999 (Čína, jihovýchodní Tibet, údolí východní větve řeky Dulong Jiang (Taron), horní Iravádí, 3400 m n. m.).