Syn.: Drosera helianthemum Planch., Drosera pauciflora var. minor Sond., Drosera speciosa C. Presl, Drosera violacea Willd., Drosera zeyheri T. M. Salter
Čeleď: Droseraceae Salisb. – rosnatkovité
Drosera cistiflora
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, přibližně od městečka Vredendal po Port Elizabeth.
Ekologie: Roste na kamenitých svazích ve formaci fynbos, zpravidla na místech pod vlivem mlh, ale i na plošinách s vlhkými jílovitými půdami ve formaci renosterveld. Provází území charakterizované výskytem zimních srážek. Vystupuje až do nadmořské výšky 1250 m.
Drosera cistiflora
Popis: Vytrvalá masožravá bylina; lodyha je prodloužená, pravidelně olistěná, 10–40 cm vysoká. Listy jsou dvojí: v mládí tvoří přízemní listy růžici, jsou obkopinaté, 1,2–2(–3) cm dlouhé, na bázi zvolna zúžené; lodyžní listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité, 2–4 cm dlouhé a 1–4 mm široké, špičaté, s dlouhými tentakulemi pod špičkou, po stranách s tentakulemi poněkud kratšími. Květy jednotlivé nebo po několika vyrůstají na tenkých stopkách až 3 cm dlouhých; kališní lístky jsou trojúhelníkovité, špičaté, až 9 mm dlouhé; korunní lístky jsou volné, široce obvejčité, až 2 cm dlouhé, bílé, růžové, žluté, oranžové, červené nebo až červenofialové, na bázi zpravidla tmavozelené; tyčinek je 5, krátkých, tmavozelených; semeník je svrchní, čnělka je dlouhá, od báze rozdělená. Semena jsou vřetenovitá, 0,5 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Druh není v současnosti ohrožen a Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) jej klasifikuje jako taxon vyžadující pozornost (LC – least concern).
Drosera cistiflora
Drosera cistiflora
Drosera cistifloraDrosera cistiflora
Drosera cistifloraDrosera cistiflora
Drosera cistiflora
Drosera cistiflora
Drosera cistiflora
Drosera cistiflora
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13., 22. a 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof; Darling, rezervace Tienie Versveld, Oudepost a Waylands).