Syn.: Drosera minutula Colenso, Drosera pusilla R. Br. ex DC.
Čeleď: Droseraceae Salisb. – rosnatkovité
Drosera pygmaea
Rozšíření: Druh jihovýchodní Austrálie a Nového Zélandu, na kontinentu se vyskytuje v pobřežním pásu od jižních oblastí státu Queensland přes Nový Jižní Wales a Victorii až po jihovýchod Jižní Austrálie, zasahuje také na Tasmánii, na Novém Zélandu se objevuje především na severu Severního ostrova, bývá uváděn i ze západu Jižního ostrova.
Ekologie: Roste v mokřinách a na rašeliništích, na březích sezónních vodních toků, v příkopech kolem cest i na dalších mokrých narušovaných stanovištích, v pásmu od mořského pobřeží až do subalpínského stupně.
Popis: Velmi drobná karnivorní bylina s krátkou lodyhou a listy nahloučenými v přízemní růžici, řapík je 2–6 mm dlouhý, lysý, čepel je skoro okrouhlá, dosahuje jen 1,5–2 mm v průměru, na líci je žláznatá; palisty jsou šupinovité, 3–5 mm dlouhé, 3laločné. Květy vyrůstají jednotlivě na stopkách až 25 mm dlouhých, jsou obvykle 4četné; kališní lístky jsou na bázi srostlé, asi 2 mm dlouhé, korunní lístky jsou obvejčité, 2–3 mm dlouhé, bílé. Plodem je elipsoidní tobolka.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2018) řadí tuto rosnatku z hlediska ohrožení k druhům méně dotčeným (LC).
Využití: Ve sbírkách pěstitelů karnivorních rostlin se objevuje spíše vzácněji.
Drosera pygmaea
Drosera pygmaea
Drosera pygmaea
Drosera pygmaea
Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).