Syn.: Argyrexias candicans Raf., Echium maderense Steud.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Echium candicans
Rozšíření: Endemit portugalského ostrova Madeira, rostlina je velice dekorativní, pěstuje se proto také v zahradách jižní a jihozápadní Evropy, odkud vzácně zplaňuje. V oblasti Makaronésie je druhové zastoupení hadinců značné, na Madeiře blízkých Kanárských ostrovech se vyskytuje 23 endemických druhů tohoto rodu.
Ekologie: Roste poměrně hojně na světlinách ve vavřínových lesích a na skalnatých svazích hor centrálního masivu Madeiry, v pásmu od 800 do 1700 m n. m. Kvete od dubna do srpna.
Popis: Široce rozložený a chudě větvený keř až 2 m vysoký, listy na koncích větví kopinaté až vejčitě kopinaté, zašpičatělé, 7–23 cm dlouhé, 1–4 cm široké, květenství válcovité, 15–35 cm dlouhé, koruna nálevkovitá, 0,8–1 cm, tmavě modrá nebo purpurová.
Ohrožení a ochrana: Echium candicans je druhem chráněným Směrnicí Rady Evropy 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Natura 2000).
Poznámka: V nížeji položených oblastech Madeiry se hojně vyskytuje ještě jiný a podobný endemický hadinec Echium nervosum, jehož listy i květenství jsou kratší, květy jsou bledě modré, vystupuje maximálně do výšky 300 m n. m.
Echium candicansEchium candicans
Echium candicans
Echium candicans
Echium candicans
Fotografováno ve dnech 29. a 30. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, Boca da Encumeada a Pico do Gato).