Syn.: Echium altissimum Jacq., Echium pyramidatum DC.
České mená: haděnec italský (Sloboda 1852), hadinec italský (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: smohla vlaská (Reuss 1853), hadinec taliansky (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Echium italicum
Rozšírenie: Submediteránny eurázijský druh, vyskytuje sa od Španielska po Turecko, Kaukaz, Malú Áziu, Sýriu a Turkmenistan. V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku rastie iba v juhozápadnej časti štátu na viacerých lokalitách od Pezinka po Levice, časť z nich však nebola už dlhšiu dobu potvrdená.
Ekológia: Rastie na výslnných krovinatých stráňach, medziach, okrajoch ciest a hrádzach.
biotop
Opis: Dvojročná štetinato chlpatá bylina s výškou 50–150 cm, byle jednotlivé, priame, nerozkonárené, listy svetlozelené, kopijovité, 5–20 cm dlhé, najspodnejšie v ružici, ostatné striedavé, súkvetím je závinok, kvety súmerné, kalich 5–7 mm dlhý, štetinatý, cípy čiarkovito kopijovité, koruna bledofialová až biela, rúrkovito lievikovitá, asi 10–12 mm dlhá, tvrdky žltkasté, bradavičnaté.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy.
Poznámka: Hadinec taliansky je na Balkánskom polostrove živnou rastlinou pre fuzáča Oxylia duponcheli
Echium italicumEchium italicum
Echium italicumEchium italicum
Foto – jún 2006 (Slovensko, Kamenica nad Hronom).