Syn.: Clavula uniglumis (Link) Dumort., Eleocharis palustris subsp. uniglumis (Link) Hartm., Eleocharis palustris var. watsonii (Bab.) C. B. Clarke, Heleocharis uniglumis (Link) Schult., Scirpus uniglumis Link
Česká jména: bahnička jednoplevá (Domin-Podpěra 1928), bahnička mokřadní jednoplevá (Dostál 1950), bahnička jednoplevá (Kubát 2002)
Slovenská jména: bahnička močiarna jednoplevná (Dostál 1950), bahnička jednoplevová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Eleocharis uniglumis
Rozšíření: Druh s cirkumpolárním rozšířením, vyskytuje se v Evropě (v Mediteránu jen vzácně), ostrůvkovitě v severozápadní Africe, Turecku, souvisleji na Kavkaze, Íránu, Afghánistánu i Pákistánu, severozápadní a střední Číně, v horských oblastech Střední Asie, na jihu Sibiře, zasahuje snad až na Dálný východ. V Severní Americe se objevuje v její severní části – od jihovýchodu Aljašky až do Labrador a Grónsko, na jihu zasahuje po stát Wyoming.
U nás častěji jen v Polabí, dolním Poohří, na několika lokalitách v Praze a okolí, v dolním Podyjí a Bílých Karpatech, vzácně i jinde. Rozlišují se u nás dva poddruhy, kromě nominátního (na našich snímcích) je to ještě bahnička jednoplevá Sternerova (Eleocharis uniglumis subsp. sterneri), která se liší zejména delšími plevami ve střední části klásku, velikostí průduchů a rozměry pylových zrn. Tento poddruh u nás rostl na jižní Moravě, v současnosti je nezvěstný.
Ekologie: Geofyt rostoucí na slatinných a slaných loukách a mokřadech, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 3100 m. Ve střední Evropě kvete od května do srpna, v jižnější oblastech areálu už od dubna.
Eleocharis uniglumis
Popis: Vytrvalé trsnaté byliny se světle zelenými, dosti tuhými lodyhami vysokými 10-40 cm, zakončenými jediným kláskem. Klásky podlouhle vejčité, zpravidla více než desetikvěté, na bázi s jedinou sterilní plevou s širokým blanitým lemem, která objímá ze 2/3 až zcela bázi klásku, a proto klásky nasedají na stonek šikmo. Fertilní plevy ve střední části klásku nejčastěji 3,6-6,5 mm dlouhé. Samičí květy se dvěma bliznami. Plodem je oboustranně vypouklá nažka s dobře vyvinutým stylopodiem.
Ohrožení a ochrana: Nominátní poddruh pro svou vzácnost patří k silně ohroženým taxonům květeny České republiky (C2b). V Červeném seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin Slovenska je zařazena do kategorie druhů potenciálně ohrožených (NT). Poddruh Eleocharis uniglumis subsp. sterneri je u nás vyhynulý (A1). Druh je zákonem chráněn v Maďarsku.
Eleocharis uniglumisEleocharis uniglumis
Eleocharis uniglumis
Eleocharis uniglumis
Fotografováno dne 4. 5. 2012 (v Praze).