Česká jména: trýzel rozvětvený (Kubát 2002)
Slovenská jména: horčičník konáristý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Erysimum diffusum
Rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, dále areál snad pokračuje na Kavkaz, do Střední Asie, na Sibiř, do Mongolska a západní Číny (Sin-ťiang). Druh je dosti proměnlivý morfologicky i cytologicky, není ani zcela jasné, zda v asijské části areálu se přeci už jen nevyskytuje jiný druh (uvádí se odtud většinou jako Erysimum canescens Roth). Byl snad zavlečen i do Severní Ameriky (Iowa). U nás je za původní považován pouze na jižní Moravě, roste zejména ve Znojemsko-brněnské pahorkatině, na Pavlovských kopcích, v jihomoravských úvalech a na Hustopečské pahorkatině; zasahuje až do podhůří Vysočiny. Vzácně je zavlékán i jinam. Na Slovensku se objevuje v Podunajské, Záhorské i Východoslovenské nížině a v předkarpatské oblasti.
Ekologie: Roste na písčinách, na výslunných skalnatých a kamenitých stráních, na stepních svazích, ale i na mezích, v zářezech cest a na náspech, na narušovaných, vysýchavých půdách. Kvete od května do července.
Erysimum diffusum
Popis: Dvouletá, vzácně krátce vytrvalá, 30–80 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, obvykle v horní polovině větvená. Listy jsou šedozelené, obvykle celokrajné, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, jen 2–5 mm široké, s hustými dvouramennými chlupy rovnoběžnými s podélnou osou listu; v úžlabí středních lodyžních listů často vyrůstají zkrácené sterilní větve. Květenstvím je hrozen bez listenů, květy jsou obvyklé stavby, kališní lístky jsou na bázi slabě vakovitě vyduté, korunní lístky jsou žluté. Šešule jsou odstálé, na průřezu oble čtyřhranné, na hranách roztroušeně a na plochách hustě chlupaté. Semena jsou široce vejcovitá.
Záměny: Od ostatních našich trýzelů se liší nápadně úzkými obvykle celokrajnými listy. Potíže může činit odlišení velmi podobného vzácného trýzelu Andrzejowského (Erysimum andrzejowskianum), jež má dolní lodyžní listy mělce vykrajovaně zubaté a má se odlišovat kvantitativními znaky na květech a plodech.
Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu (2012) je hodnocen jako druh ohrožený (C3), na Slovensku jako méně dotčený (LC).
Poznámka: Je považován za léčivku, především pro obsah glykosidů (strofantidin).
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum
Fotografováno dne 11. 5. 2016 (v oblasti Soutoku, na hrúdu Dúbravka).