Syn.: Erysimum hieraciifolium var. strictum subvar. wahlenbergii Asch. et Engl., Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Erysimum wahlenbergii
Rozšírenie: Západokarpatský endemit. Rastie na Slovensku vo Velkej Fatre, Nízkych a Belianských Tatrách (opísaný bol z Doliny Siedmych prameňov), údaje z Chočských vrchov aj Pienin sú pravděpodobně mylné. Výskyt na poľskej strane Tatier je považovaný za druhotný.
Ekológia: Vyskytuje sa na skalnatých miestach, nezapojených travinných spoločenstvách na skalnatých svahoch, pod skalnými stenami na sutinách, vzácnejšie v nivách a na lesných okrajoch, od montánneho do subalpínskeho stupňa. Vyžaduje vápencový alebo dolomitový podklad. Šíri sa aj popri turistických chodníkoch. Kvitne od (mája) júna až do augusta.
Erysimum wahlenbergii
Opis: Dvojročná až trváca rastlina vysoká 40–100(–130) cm. Byľ priama, tuhá, hranatá, riedko listnatá. Listy podlhovasto až široko kopijovité s 2–5 pármi hrubo vykrojovaných zubov. Kvety veľké, voňavé, kalich dlhý 6–8 mm, vnútorné kališné lístky vakovité, korunné lupienky jasnožlté, klinovito zúžené do nechtíka. Plodmi sú priamo odstávajúce šešule pokryté hustými, 3–5-ramennými chlpmi.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu v horských polohách nepatrí medzi druhy ohrozené ľudskými aktivitami, navyše prakticky všetky lokality sa nachádzajú na územiach národných parkov a prírodných rezervácií. Nižšie položené lokality môže ohrozovať hospodárenie v lesoch, v minulosti aj zalesňovanie. V Červenom zozname SR je zaradený medzi potencionálne ohrozené druhy (NT), je zákonom chránený.
Poznámka: Niektorí autori stotožňujú tento druh s druhom Erysimum hungaricum, ktorý rastie v ukrajinských a rumunských Karpatoch (opísaný bol z horskej skupiny Čivčiny na dnešnej Ukrajine) a možno i v rakúskych Alpách. Slovenské rastliny sa od východokarpatských líšia znakmi na listoch, kvetoch i plodoch. Ako samostatný druh je v poslednej dobe uvažovaný aj ďalší príbuzný taxon Erysimum pieninicum, ktorý však na slovenskú stranu Pienin nezasahuje.
Erysimum wahlenbergiiErysimum wahlenbergii
Erysimum wahlenbergii
Foto: 25. 6. 2005 a 13. 5. 2009 (Slovensko, Belianske Tatry).