Syn.: Polygala oxyptera Rchb., Polygala vulgaris L. subsp. oxyptera (Rchb.) Dethard.
Čeleď: Polygalaceae R. Br. – vítodovité
Polygala multicaulis
Rozšíření: Roste v celé střední Evropě, nezasahuje do nejzápadnějších a nejvýchodnějších oblastí, ani do Skandinávie a ruské části Evropy. V ČR roste roztroušeně na celém území od nížin po vysoké hory, ve středních polohách, na Moravě je hojnější. Na Slovensku je rozšíření taktéž roztroušené.
Ekologie: Roste na oligotrofních a kyselých půdách, v rozvolněných a nízkostébelných trávnících, na smilkových loukách, výslunných a polostinných místech při okrajích lesů.
Popis: Lodyha poléhavá až vystoupavá dorůstající až 25 cm délky, většinou nevětvená nebo jednou větvená. Přízemní listy jsou malé, lodyžní listy jsou úzké, podlouhlé, délky až 25 mm. Květenství je řídké, květy většinou bíle nebo zelenavě bíle zbarvené nebo s modrým nádechem. Čnělka je delší než semeník. Za plodu jsou křídla užší než tobolka. Kvete od května do srpna.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je vítod ostrokřídlý zařazen mezi ohrožené druhy (C3).
Polygala multicaulisPolygala multicaulis
Fotografováno dne 23. 6. 2006 (Sokolovská pánev, Poříčský les).