Syn.: Pyrus communis subsp. nivalis (Jacq.) Gams
Česká jména: hrušeň sněhobílá (Kubát 2002, Danihelka 2012)
Slovenská jména: hruška snežná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Pyrus nivalis

Rozšíření: Tento druh hrušně pochází zřejmě z jihovýchodní Evropy a Malé Asie, na území Česka se dostal údajně po turecké invazi do balkánských zemí. Na Moravě je jako zplanělý uváděn v první polovině 19. století (Schlosser 1843). Dosti variabilní druh, je rozlišováno několik infraspecifických taxonů. Tato hrušeň bývá hodnocena jako hybridogenní druh, snad se jedná o křížence druhů Pyrus communis a Pyrus elaeagrifolia.

Ekologie: Na jižní Moravě bývala v minulosti hrušeň sněhobílá pěstována v okolí vinic, objevovala se i na jiných člověkem využívaných plochách v severozápadních Čechách, vzácněji i jinde. Kvete od dubna do května.

Popis: Strom dosahující výšky 6–10(–16) m, s korunou zaokrouhlenou, bez kolců. Letorosty jsou výrazně běloplstnaté, později tmavé. Listy jsou řapíkaté, eliptické až obvejčité, 4–8 cm dlouhé, na bázi klínovité, celokrajné nebo jen v horní části vroubkovaně zubaté, na vrcholu zaokrouhlené nebo špičaté, nejprve šedoplstnaté, později olysávající, tedy na líci s roztroušenými chlupy, na rubu plstnaté až skoro lysé. Květenství je chocholičnaté, 6–9květé, květy dosahují průměru 25–35 mm, korunní lístky jsou obvejčité, bílé. Plody jsou kulovité až hruškovité, žlutozelené, o průměru 2–5 cm.

Ohrožení a ochrana: Starý český Červený seznam (2000) řadil tuto hrušeň k silně ohroženým druhům (C2), novější Červený seznam (2012) ji klasifikoval jako druh nedostatečně prostudovaný (C4b); shodnou kategorii ochrany jí připsal i červený seznam slovenský (DD). K zákonem chráněným druhům patří na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku.

Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis

Fotografováno dne 6. 10. 2018 (Česko, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).