Aktuální verzi tohoto dokumentu najdete v článku Víta Grulicha Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2012).
Jako taxony silně ohrožené jsou označovány rostliny s prokazatelným a trvalým ústupem, jejich stav se snížil až na 50 % původního zastoupení. Úplné vymizení z flóry ČR jim zatím nehrozí, bez ochranářských opatření se však mohou dostat brzy do stavu kritického ohrožení.

Koniklec

Do této kategorie ohrožení je zapsáno 352 druhů a poddruhů vyšších rostlin, které se přirozeně vyskytují na území České republiky. To znamená, že silně ohroženo je 14 % taxonů cévnatých rostlin České republiky.

Tato kategorie ohrožení se shoduje s mezinárodní kategorií ohrožení IUCN EN – Endangered.

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny druhy a poddruhy této kategorie ohrožení, taxony, které jsou zastoupeny v Herbáři webu BOTANY.cz, jsou opatřeny odkazem.

Tento seznam byl vytvořen podle: PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18.

_______________________________________________

Za taxony silně ohrožené jsou v České republice prohlášeny tyto druhy a poddruhy:

Achillea tanacetifolia auct. bohem. non MILLER nec ALL. (tax.) – řebříček vratičolistý
Aconitum firmum subsp. moravicum SKALICKÝ – oměj tuhý moravský

Adonis aestivalis L. – hlaváček letní
Adonis vernalis L. – hlaváček jarní
Agrostis rupestris ALL. – psineček skalní
Aira praecox L. – ovsíček časný
Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER – zběhovec trojklaný
Alcea biennis WINTERL – topolovka bledá
Alchemilla flabellata BUSER – kontryhel vějířovitý
Alchemilla obtusa subsp. trapezialis PLOCEK – kontryhel tupý lichoběžníkový
Alchemilla reniformis BUSER – kontryhel ledvinitý
Alchemilla ursina FRÖHNER – kontryhel medvědí
Alisma gramineum LEJ. – žabník trávolistý
Allium angulosum L. – česnek hranatý
Allium carinatum L. – česnek kýlnatý
Allium rotundum L. – česnek kulovitý
Allium sphaerocephalon L. – česnek kulatohlavý
Allium strictum SCHRADER – česnek tuhý

Allium victorialis L. – česnek hadí
Alnus viridis (CHAIX) DC. (ind.) – olše zelená
Althaea officinalis L. (ind.) – proskurník lékařský
Andromeda polifolia L. – kyhanka sivolistá
Androsace elongata L. – pochybek prodloužený
Antennaria dioica (L.) GAERTNER – kociánek dvoudomý
Anthriscus caucalis BIEB. – kerblík obecný
Arabis auriculata LAM. – huseník ouškatý
Arabis brassica (LEERS) RAUSCHERT – huseník chudokvětý
Arabis turrita L. – huseník převislý
Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENGEL – medvědice lékařská
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – řepíček řepíkovitý
Armeria vulgaris subsp. serpentini (GAUCKLER) HOLUB – trávnička obecná hadcová
Asplenium cuneifolium VIV. – sleziník hadcový
Astragalus exscapus L. – kozinec bezlodyžný
Avenula planiculmis (SCHRADER) W. SAUER et CHMELITSCHEK – ovsíř dvouřízný
Bartsia alpina L. – lepnice alpská
Batrachium rionii (LAGGER) NYMAN – lakušník Rionův
Betula nana L. – bříza trpasličí
Betula obscura A. KOTULA – bříza tmavá
Bifora radians BIEB. – štěničník paprskující
Blysmus compressus (L.) PANZER ex LINK – skřípinka smáčknutá
Botrychium lunaria (L.) SWARTZ – vratička měsíční
Bromus commutatus SCHRADER – sveřep luční
Bupleurum longifolium L. subsp. longifolium – prorostlík dlouholistý pravý
Campanula barbata L. – zvonek vousatý
Campanula bohemica HRUBY – zvonek český
Campanula bononiensis L. – zvonek boloňský
Campanula rotundifolia subsp. sudetica (HRUBY) SOÓ – zvonek okrouhlolistý sudetský
Cardamine dentata SCHULTES – řeřišnice bahenní
Carex appropinquata SCHUMACHER – ostřice odchylná
Carex aterrima HOPPE – ostřice nejtmavší
Carex davalliana SM. – ostřice Davallova
Carex diandra SCHRANK – ostřice přioblá
Carex distans L. – ostřice oddálená
Carex divulsa STOKES – ostřice přetrhovaná
Carex fritschii WAISB. – ostřice doubravní
Carex hostiana DC. – ostřice Hostova
Carex lasiocarpa EHRH. – ostřice plstnatoplodá
Carex lepidocarpa TAUSCH – ostřice šupinoplodá
Carex limosa L. – ostřice bažinná
Carex melanostachya BIEB. ex WILLD. – ostřice černoklasá
Carex ornithopoda WILLD. – ostřice ptačí nožka
Carex paupercula MICHX. – ostřice vrchovištní
Carex pulicaris L. – ostřice blešní
Carex secalina WILLD. ex WAHLENB. – ostřice žitná
Carex viridula subsp. serotina (MÉRAT) MALYŠEV – ostřice drobnoplodá pozdní
Carex strigosa HUDSON – ostřice hubená
Caucalis platycarpos L. subsp. platycarpos – dejvorec velkoplodý pravý
Centaurea montana L. subsp. montana (ind.) – chrpa horská pravá
Centaurium pulchellum (SWARTZ) DRUCE – zeměžluč spanilá
Centunculus minimus L. – drobýšek nejmenší
Cephalanthera rubra (L.) L. C. RICHARD – okrotice červená
Cerastium dubium (BAST.) GUÉPIN – rožec lepkavý
Chenopodium botrys L. – merlík hroznový
Chenopodium urbicum L. – merlík městský
Chenopodium vulvaria L. – merlík smrdutý
Cicuta virosa L. – rozpuk jízlivý
Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL. – jarva žilnatá
Coeloglossum viride (L.) HARTMAN – vemeníček zelený
Coleanthus subtilis (TRATT.) SEIDL – puchýřka útlá
Corallorhiza trifida CHÂTEL. – korálice trojklaná
Cornus australis C. A. MEYER – svída jižní
Coronilla vaginalis LAM. – čičorka pochvatá
Coronopus squamatus (FORSKÅL) ASCHERSON – vranožka šupinatá
Crambe tataria SEBEÓK – katrán tatarský
Crepis praemorsa (L.) TAUSCH – škarda ukousnutá
Cruciata pedemontana (BELLARDI) EHREND. – svízelka piemontská
Cynoglossum montanum L. – užanka uherská
Cypripedium calceolus L. – střevíčník pantoflíček
Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ subsp. incarnata – prstnatec pleťový pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (PÖCH ex REICHENB. f.) VERM. – prstnatec Fuchsův sudetský
Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ – prstnatec bezový
Delphinium elatum L. – stračka vyvýšená
Dianthus gratianopolitanus VILL. – hvozdík sivý
Dianthus lumnitzeri WIESB. – hvozdík Lumnitzerův
Dianthus moravicus KOVANDA – hvozdík moravský
Dianthus superbus subsp. alpestris (UECHTR.) ČELAK. – hvozdík pyšný alpínský
Dianthus superbus subsp. sylvestris ČELAK. (tax.) – hvozdík pyšný lesní
Dianthus sylvaticus HOPPE – hvozdík lesní
Diphasiastrum issleri (ROUY) HOLUB – plavuník Isslerův
Diphasiastrum zeilleri (ROUY) HOLUB – plavuník Zeillerův
Dipsacus laciniatus L. – štětka laločnatá
Draba muralis L. – chudina zední
Elatine hexandra (LAPPIERRE) DC. – úpor šestimužný
Elatine triandra SCHKUHR – úpor trojmužný
Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULTES subsp. uniglumis – bahnička jednoplevá pravá
Empetrum hermaphroditum (LANGE) HAGERUP – šicha oboupohlavná
Epilobium anagallidifolium LAM. – vrbovka drchničkolistá
Epilobium nutans F. W. SCHMIDT – vrbovka nicí
Epipactis albensis NOVÁKOVÁ et RYDLO – kruštík polabský
Epipactis muelleri GODFERY – kruštík růžkatý
Epipactis palustris (L.) CRANTZ – kruštík bahenní
Equisetum ×moorei NEWMAN – přeslička Mooreova
Eriophorum latifolium HOPPE – suchopýr širolistý
Euphorbia angulata JACQ. – pryšec hranatý
Euphorbia lucida WALDST. et KIT. – pryšec lesklý
Euphorbia palustris L. – pryšec bahenní
Euphorbia seguieriana NECKER subsp. seguieriana – pryšec sivý pravý
Euphorbia villosa WALDST. et KIT. ex WILLD. – pryšec kosmatý
Euphrasia curta subsp. glabrescens (WETTST.) SMEJKAL – světlík krátký olysalý
Euphrasia kerneri WETTST. (tax.) – světlík Kernerův
Euphrasia rostkoviana subsp. montana (JORD.) WETTST. – světlík lékařský horský
Euphrasia tatarica FISCH. ex SPRENGEL – světlík tatarský
Euphrasia uechtritziana JUNGER et ENGLER – světlík modravý
Fumana procumbens (DUNAL.) GREN. et GODRON – devaterka rozprostřená
Gagea bohemica (ZAUSCHNER) SCHULTES et SCHULTES fil. subsp. bohemica – křivatec český pravý
Gagea pusilla (F. W. SCHMIDT) SCHULTES et SCHULTES fil. – křivatec nizoučký
Gagea transversalis (PALL.) STEVEN (tax.) – křivatec stepní
Gagea villosa (BIEB.) DUBY – křivatec rolní
Galium boreale subsp. exoletum (KLOKOV) SOJÁK – svízel severní volyňský
Gentiana cruciata L. – hořec křížatý
Gentiana pannonica SCOP. – hořec panonský
Gentiana pneumonanthe L. – hořec hořepník
Geranium molle L. – kakost měkký
Geum montanum L. – kuklík horský
Gladiolus imbricatus L. – mečík střechovitý
Globularia bisnagarica L. – koulenka prodloužená
Gratiola officinalis L. – konitrud lékařský
Gypsophila fastigiata L. – šater svazčitý
Helianthemum canum (L.) BAUMG. – devaterník šedý
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH – smil písečný
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum (PODP.) HOLUB – ovsec stepní čedičový
Hesperis sylvestris CRANTZ – večernice lesní
Hesperis tristis L. – večernice smutná
Hieracium apiculatum TAUSCH – jestřábník špičkatý
Hieracium bifurcum BIEB. – jestřábník dvouvidličný
Hieracium caespitosum subsp. brevipilum (NAEG. et A. PETER) P. D. SELL – jestřábník trsnatý oněžský
Hieracium euchaetium NAEGELI et PETER – jestřábník tuhoštětinatý
Hieracium fallax WILLD. – jestřábník chlumní
Hieracium fritzei F. W. SCHULTZ – jestřábník kopisťolistý
Hieracium glandulosodentatum UECHTR. – jestřábník žlázkozubý
Hieracium heterodoxum TAUSCH – jestřábník různotvarý
Hieracium koernickeanum (NAEGELI et PETER) ZAHN – jestřábník Körnickův
Hieracium krajinae ZLATNÍK (tax.) – jestřábník Krajinův
Hieracium macranthum TEN. – jestřábník velkoúborný
Hieracium melanocephalum TAUSCH – jestřábník černohlavý
Hieracium moravicum FRIES (tax.) – jestřábník moravský
Hieracium nigrescens WILLD. – jestřábník černavý
Hieracium paragogum NAEGELI et PETER – jestřábník vločkatý
Hieracium rohlenae ZLATNÍK – jestřábník Rohlenův
Hieracium schneiderianum ZLATNÍK – jestřábník Schneiderův
Hieracium stoloniflorum WALDST. et KIT. – jestřábník výběžkokvětý
Hieracium sulphureum DÖLL – jestřábník sírový
Hieracium tubulosum (TAUSCH) TAUSCH – jestřábník trubkovitý
Hieracium uechtritzianum G. SCHNEIDER – jestřábník Uechtritzův
Hieracium wimmeri UECHTR. – jestřábník Wimmerův
Hydrocharis morsus-ranae L. – voďanka žabí
Hypericum dubium LEERS – třezalka přítupá
Inula germanica L. – oman německý
Iris aphylla L. subsp. aphylla – kosatec bezlistý pravý
Iris graminea L. – kosatec trávovitý
Iris humilis subsp. arenaria (WALDST. et KIT.) Á. LÖVE et D. LÖVE – kosatec skalní písečný
Iris pumila L. – kosatec nízký
Iris variegata L. – kosatec pestrý
Juncus trifidus L. – sítina trojklaná
Jurinea mollis (L.) REICHENB. – sinokvět měkký
Kickxia elatine (L.) DUMORT. – úporek hrálovitý
Kickxia spuria (L.) DUMORT. – úporek pochybný
Koeleria glauca (SCHRADER) DC. – smělek sivý
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (ORTMANN) SOÓ – hrachor panonský chlumní
Leonurus marrubiastrum L. – buřina jablečníkovitá
Leucanthemum margaritae (GÁYER in JÁV.) ZELENÝ – kopretina panonská
Lilium bulbiferum L. – lilie cibulkonosná
Linum flavum L. – len žlutý
Lithospermum officinale L. – kamejka lékařská
Lotus borbasii UJHELYI – štírovník Borbásův
Luzula luzulina (VILL.) RACIBORSKI – bika žlutavá
Lycopodiella inundata (L.) HOLUB – plavuňka zaplavovaná
Lycopus exaltatus L. fil. – karbinec statný
Lysimachia punctata L. (ind.) – vrbina tečkovaná
Lythrum hyssopifolia L. – kyprej yzopolistý
Lythrum virgatum L. – kyprej prutnatý
Malus sylvestris MILLER (ind.) – jabloň lesní
Medicago prostrata JACQ. – tolice rozprostřená
Melilotus dentatus (WALDST. et KIT.) PERS. – komonice zubatá
Minuartia fastigiata (SM.) REICHENB. – kuřička svazčitá
Monotropa hypophegea WALLR. – hnilák lysý
Montia hallii (A. GRAY) GREENE – zdrojovka potoční
Muscari racemosum (L.) LAM. et DC. (nom.) – modřenec hroznatý
Muscari tenuiflorum TAUSCH – modřenec tenkokvětý
Myriophyllum alterniflorum DC. – stolístek střídavokvětý
Najas marina L. – řečanka přímořská
Nasturtium ×sterile (AIRY SHAW) OEFELEIN – potočnice zkřížená
Nepeta nuda L. – šanta lesostepní
Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT. – zdravínek jarní
Onobrychis arenaria (KIT.) DC. – vičenec písečný
Ononis arvensis L. – jehlice rolní
Ophioglossum vulgatum L. – hadí jazyk obecný
Orchis militaris L. – vstavač vojenský
Orchis morio L. – vstavač kukačka
Orchis pallens L. – vstavač bledý
Orchis purpurea HUDSON – vstavač nachový
Orlaya grandiflora (L.) HOFFM. – paprska velkokvětá
Ornithogalum brevistylum WOLFNER – snědek jehlancovitý
Orobanche alsatica KIRSCHLEGER – záraza alsaská
Orobanche flava MART. ex F. W. SCHULTZ – záraza devětsilová
Orobanche reticulata WALLR. – záraza síťnatá
Oxycoccus microcarpus TURCZ. ex RUPR. – klikva maloplodá
Papaver maculosum subsp. austromoravicum (KUBÁT) KUBÁT ined. – mák bělokvětý jihomoravský
Parietaria officinalis L. (ind.) – drnavec lékařský
Parnassia palustris L. – tolije bahenní
Pedicularis palustris L. – všivec bahenní
Phlomis tuberosa L. – sápa hlíznatá
Phyteuma orbiculare L. subsp. orbiculare – zvonečník hlavatý pravý
Pinguicula vulgaris L. – tučnice obecná
Plantago arenaria WALDST. et KIT. – jitrocel písečný
Pleurospermum austriacum (L.) HOFFM. – mázdřinec rakouský
Poa badensis HAENKE – lipnice chlumní
Poa laxa HAENKE – lipnice plihá
Polygala amarella CRANTZ subsp. amarella – vítod nahořklý pravý
Polygala amarella subsp. austriaca (CRANTZ) DOSTÁL – vítod nahořklý rakouský
Polypodium interjectum SHIVAS – osladič přehlížený
Polystichum braunii (SPENNER) FÉE – kapradina Braunova
Polystichum lonchitis (L.) ROTH – kapradina hrálovitá
Populus nigra L. (ind.) – topol černý
Potamogeton alpinus BALBIS – rdest alpský
Potamogeton acutifolius LINK – rdest ostrolistý
Potamogeton perfoliatus L. – rdest prorostlý
Potamogeton gramineus L. – rdest trávolistý
Potamogeton nodosus POIRET – rdest uzlinatý
Potamogeton trichoides CHAM. et SCHLECHTENDAL – rdest vláskovitý
Potentilla lindackeri TAUSCH (tax.) – mochna Lindackerova
Potentilla micrantha RAMOND ex DC. – mochna malokvětá
Potentilla thuringiaca BERNH. ex LINK – mochna durynská
Prunus fruticosa PALLAS – třešeň křovitá
Pseudorchis albida (L.) Á. LÖVE et D. LÖVE – běloprstka bělavá
Pulmonaria angustifolia L. – plicník úzkolistý
Pulsatilla grandis WENDER. – koniklec velkokvětý
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica SKALICKÝ – koniklec luční český
Pyrola rotundifolia L. – hruštička okrouhlolistá
Pyrus nivalis Jacq. (ind.) – hrušeň sněhobílá
Quercus cerris L. (ind.) – dub cer
Ranunculus illyricus L. – pryskyřník ilyrský
Ranunculus lingua L. – pryskyřník velký
Rhinanthus pulcher SCHUMMEL – kokrhel sličný
Rhynchospora alba (L.) VAHL – hrotnosemenka bílá
Rosa majalis J. HERRMANN – růže májová
Rosa micrantha BORRER ex SM. – růže malokvětá
Rosa sherardii H. DAVIES – růže Sherardova
Rosa spinosissima L. – růže bedrníkolistá
Rubus bertramii G. BRAUN – ostružiník lichozřasený
Rubus camptostachys G. BRAUN – ostružiník brvitý
Rubus divaricatus P. J. MUELLER – ostružiník rozkladitý
Rubus evestigatus TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník vzácný
Rubus hadracanthos G. BRAUN – ostružiník bradavkatý
Rubus macrophyllus WEIHE et NEES – ostružiník velkolistý
Rubus micans GODRON – ostružiník blýskavý
Rubus nemoralis P. J. MUELLER – ostružiník okrouhlolistý
Rubus orthostachyoides H. E. WEBER – ostružiník šedolistý
Rubus posnaniensis SPRIBILLE – ostružiník poznaňský
Rubus semmonicus H. E. WEBER ined. – ostružiník lichosvazečkovitý
Rubus sendtneri PROGEL – ostružiník Sendtnerův
Rubus senticosus WEIHE – ostružiník hustoostný
Rubus thelybatos CAFLISCH – ostružiník drobný
Rubus wahlbergii ARRHENIUS – ostružiník Wahlbergův
Rubus wessbergii A. PEDERSEN et WALSEMANN – ostružiník příkopový
Salix elaeagnos SCOP. – vrba šedá
Salix hastata L. – vrba šípová
Salix lapponum L. – vrba laponská
Salvinia natans (L.) ALL. (ind.) – nepukalka vzplývající
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. GMELIN) D. A. WEBB – lomikámen trsnatý křehký
Scabiosa columbaria L. – hlaváč fialový
Scabiosa lucida VILL. subsp. lucida – hlaváč lesklý pravý
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELIN) PALLA – skřípinec Tabernaemontanův
Scilla drunensis (SPETA) SPETA – ladoňka rakouská
Scilla kladnii SCHUR – ladoňka karpatská
Scirpoides holoschoenus (L.) SOJÁK – kamýšek obecný
Scirpus radicans SCHKUHR – skřípina kořenující
Sclerochloa dura (L.) BEAUV. – tužanka tvrdá
Scorzonera cana (C. A. MEYER) O. HOFFM. – hadí mord šedý
Scorzonera hispanica L. – hadí mord španělský
Scorzonera purpurea L. – hadí mord nachový
Scutellaria hastifolia L. – šišák hrálovitý
Selaginella selaginoides (L.) BEAUV. – vraneček brvitý
Senecio sarracenicus L. – starček poříční
Senecio subalpinus KOCH – starček podalpský
Senecio umbrosus WALDST. et KIT. – starček stinný
Seseli pallasii BESSER – sesel pestrý
Sesleria uliginosa OPIZ – pěchava slatinná
Silene nemoralis WALDST. et KIT. – silenka hajní
Sisymbrium orientale L. – hulevník východní
Sium latifolium L. – sevlák širolistý
Sonchus palustris L. – mléč bahenní
Sorbus austriaca (BECK) PRAIN – jeřáb rakouský
Sorbus bohemica KOVANDA – jeřáb český
Sorbus eximia KOVANDA – jeřáb krasový
Sparganium natans L. – zevar nejmenší
Spergularia echinosperma (ČELAK.) ASCHERSON et GRAEBNER – kuřinka ostnosemenná
Stachys annua (L.) L. – čistec roční
Stellaria pallida (DUMORT.) PIRÉ – ptačinec bledý
Stipa dasyphylla (LINDEM.) TRAUTV. – kavyl chlupatý
Stipa tirsa STEVEN emend. ČELAK. – kavyl tenkolistý
Stratiotes aloides L. – řezan pilolistý
Swertia perennis L. – kropenáč vytrvalý
Symphytum bohemicum F. W. SCHMIDT – kostival český
Taraxacum bohemicum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška česká
Taraxacum hamatum RAUNK. – pampeliška hákovitá
Taraxacum lacistophyllum (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška západní
Taraxacum paucilobum HUDZIOK – pampeliška chudolaločná
Taraxacum rubicundum (DAHLST.) DAHLST. – pampeliška červenavá
Taraxacum serotinum (WALDST. et KIT.) POIRET – pampeliška pozdní
Taraxacum vindobonense VAN SOEST – pampeliška vídeňská
Teesdalia nudicaulis (L.) BAST. – nahoprutka písečná
Tephroseris integrifolia (L.) HOLUB – starček celolistý
Teucrium montanum L. – ožanka horská
Teucrium scordium L. – ožanka čpavá
Teucrium scorodonia L. (ind.) – ožanka lesní
Thalictrum flavum L. s. str. – žluťucha žlutá
Thalictrum foetidum L. – žluťucha smrdutá
Thesium bavarum SCHRANK – lněnka bavorská
Thesium pyrenaicum POURRET – lněnka pyrenejská
Thymelaea passerina (L.) COSSON et GERM. – vrabečnice roční
Thymus alpestris TAUSCH ex KERNER – mateřídouška alpinská
Traunsteinera globosa (L.) REICHENB. – hlavinka horská
Triglochin palustris L. – bařička bahenní
Trichophorum alpinum (L.) PERS. – suchopýrek alpský
Utricularia minor L. – bublinatka menší
Valeriana simplicifolia (RCHB.) KABATH – kozlík celolistý
Valeriana tripteris L. – kozlík trojený
Valerianella rimosa BAST. – kozlíček štěrbinatý
Ventenata dubia (LEERS) COSSON – ovsiřík útlý
Veratrum album L. subsp. album – kýchavice bílá pravá
Verbascum lychnitis subsp. moenchii (C. F. SCHULTZ) HOLUB et MLADÝ (nom.) – divizna knotovitá bělokvětá
Veronica agrestis L. – rozrazil polní
Veronica anagalloides GUSS. – rozrazil bažinný
Veronica austriaca L. – rozrazil rakouský
Veronica triloba (OPIZ) WIESB. – rozrazil trojlaločný
Vicia pannonica CRANTZ subsp. pannonica (ind.) – vikev panonská pravá
Vicia pannonica subsp. striata (BIEB.) NYMAN – vikev panonská červená
Viola ambigua WALDST. et KIT. – violka obojetná
Viola lutea subsp. sudetica (WILLD.) NYMAN – violka žlutá sudetská
Viola pumila CHAIX – violka nízká
Viola stagnina KIT. ex SCHULT. – violka slatinná
Woodsia ilvensis (L.) R. BR. – kapradinka skalní