Anton Umlauft se narodil dne 9. června 1858 v Rokytnici v Orlických horách, zemřel dne 28. října 1919 ve Vídni. Byl to rakouský dvorní zahradník, nakonec ředitel císařských zahrad.

Jeho otec Josef byl zahradník, Anton se jím měl stát rovněž. Zahradnickým dovednostem se vyučil v Plané a v roce 1877 byl přijat jako zahradnický pomocník do císařské zahrady v Schönbrunnu. V roce 1885 tu byl povýšen na zahradního asistenta, od roku 1887 působil v této nejprestižnější císařské zahradě již jako dvorní zahradník. V roce 1889 byl jmenován po Adolfu Vetterovi (1815–91) schönbrunnským a hetzendorfským dvorním zahradním inspektorem, nakonec se stal v roce 1893 ředitelem císařských zahrad.

V Schönbrunnu převzal v roce 1882 nový palmový skleník (Palmenhaus), velmi elegantní a ve své době i mistrně řešenou 114 metrů dlouhou a 25 metrů vysokou budovu – samozřejmě i se vším vybavením, které zahrnovalo mimo jiné i tehdy nejmodernější vytápěcí a ventilační techniku. Palmový skleník umožnil výrazně rozšířit sbírky exotických rostlin, především orchidejí. K péči o ně byl v devadesátých letech 19. století přijat zahradník A. Hefka, který brzy začal udivovat především svými pokusy s množením orchidejí.
Od roku 1896 pod Umlauftovu správu spadaly i některé další zahrady: patřily k nim na severním okraji Vídně ležící Augarten, rovněž Burggarten u Hofburgu, dále historická zahrada u vídeňského zámku Belveder a až jižně od Vídně ležící zahrady u zámku Laxenburg. Staral se však také o některé další významné soukromé zahrady, upravil například zahradu v dolnorakouském Eckartsau, pečoval o zámecké zahrady v burgenlandském Halbturnu i u esterházyovského paláce v Eisenstadtu.

Skleník

Anton Umlauft publikoval řadu menších článků, například Die Regenerierung alter Parkanlagen (in: Zeitschrift für Gärtner und Gartenfreunde 1907), Einführung der Blumenzwiebelkultur in Österreich (tamtéž 1913), v 1894 ale i historické dílo s názvem K. k. Hofgarten zu Schönbrunn (kapitola knihy Die botanischen Anstalten Wiens od Richarda von Wettsteina).

Na jeho počest pojmenoval Anton Hefka hybridní druh masožravé špirlice Sarracenia umlauftiana, jeho jméno bylo zvěčněno i několika orchidejemi, v roce 1893 to bylo Epidendrum umlaufti a hybridní Cypripedium umlauftianum. Sám popsal nový hybridní druh Lycaste schoenbrunnensis, který byl vyšlechtěn v roce 1890 přímo v Schönbrunnu.
V roce 1912 se stal místopředsedou vídeňské zahradnické společnosti Gartenbau-Gesellschaft, od císařského dvora obdržel řadu ocenění a vyznamenání.

Epidendrum umlauftiLycaste schoenbrunnensis