Na jihozápadním okraji města Nasavrky (okres Chrudim – mapa) se nachází na ploše 0,50 ha chráněné území známé především bohatým výskytem ďáblíku bahenního (Calla palustris).
V Koutech - přírodní památka
Jedná se o bývalý rybníček, který je dnes téměř celý zazemněný. Jen v části podél hráze je menší vodní plocha, která je však během vegetační sezóny téměř celá zarostlá ďáblíkem. Vzácně se zde vyskytuje i rdest vzplývaný (Potamogeton natans) nebo rákos (Phragmites australis), či kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Vegetaci v zazemněné části tvoří porosty vysokých ostřic z asociace Caricetum rostratae, ty jsou jednou ročně sečeny, jen po okrajích jsou ponechány lemy tvořené olší lepkavou (Alnus glutinosa) a dalšími dřevinami.
V Koutech - přírodní památka
V sečené ploše se vyskytují další zajímavé druhy: kuklík potoční (Geum rivale), mochna bahenní (Potentilla palustris), kozlík dvoudommý (Valeriana dioica) nebo violka bahenní (Viola palustris). Jako pozůstatek pastvy v okolí rybníčku lze na území přírodní památky nalézt jeden exemplář jalovce obecného (Juniperus communis).
K chráněnému území nevede žádná cesta a dnes je součástí nově navrhované rozsáhlé evropsky významné lokality Krkanka – Strádovské peklo.
V Koutech - přírodní památka
Fotografováno dne 13. 8. 2011.