Jediná lokalita prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) v CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce 1994. Její celková plocha je 0,315 ha, její ochranné pásmo je velké 2,54 ha.
Polánka - přírodní památka
Nachází se v loukách asi 0,5 km východo-jihovýchodně od obce Polánka (okres Chrudim – mapa). Tvoří jí malý remíz s porostem bikových bučin (Luzulo-Fagetum) a přiléhající suchá loučka porostlá degradovaným smilkovým trávníkem ze svazu Violion caninae. Právě na této loučce každoročně kvete 18 kusů prstnatce bezového a desítky prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
Louka je jednou ročně sečena ručně během července nebo srpna. Přes soustavnou péči o přírodní památky se počet jedinců prstnatce bezového nemění a převažuje jeho žlutokvětá forma. Remíz byl v minulých letech především na okrajích prosvětlen, byly vyřezány náletové křoviny a břízy proto, aby nezastiňovaly okraje loučky.
Polánka - přírodní památka
Fotografováno dne 28. 4. 2011.