Když se nese ke křtu dítě, jsou mu nablízku rodiče a k tomu nezřídka i další příbuzní. Určitě ale nejctěnějšími mezi všemi přítomnými jsou kmotři.
Právě oni totiž mají být – samozřejmě společně s rodiči – zárukou, že z dítěte jednou vyroste poctivý člověk, mají být pro nového človíčka laskavými průvodci životem. Stát se kmotrem je tedy úkol velmi zodpovědný. Zároveň to však je pro kmotra i dosti značné vyznamenání, je mu tím vlastně projevena velká důvěra. Kmotrovství je prostě nádherná „instituce“ – človíček brzy pochopí, že může hledat oporu i v někom jiném, cítit vstřícnou ruku vždy, když je to potřeba a kmotr může zase s radostí sledovat, jak jeho kmotřenec utěšeně roste a sílí.
Proto jsme se i my rozhodli, že při naší volbě Národní ohrožené rostliny si kmotrovství vypůjčíme a zkusíme najít vhodné kmotry i pro nominované rostliny. Ony totiž samy mluvit neumějí. A dobrého ochránce jistě potřebují také. Takový květinový kmotr by měl být tedy určitě člověkem dostatečně laskavým i známým, vstřícným i sebejistým, měl by vědět o svém kmotřenci co možná nejvíce a hlavně by měl dokázat světu kolem náležitě vysvětlit, proč zrovna jeho svěřenec by měl být tím nejvhodnějším adeptem k získání tak čestného titulu.
Hledali jsme takové kmotry a kmotřičky velmi usilovně, věříme, že jsme vybrali ty nejlepší. A proto vám je v brzké době postupně všechny představíme. Vy sami se pak bude moci k týmům jednotlivých kmotrů i veřejně přihlásit.

Tým kmotra Václava CílkaTým kmotra Václava VětvičkyTým kmotra Jana Čeřovského
Tým kmotry Ivy HüttnerovéTým kmotry Gabriely OsvaldovéTým kmotra Jaroslava Duška
Tým kmotra Vladimíra KořenaRozhovor s Václavem Vydrou