Syn.: Herorchis boryi (Rchb. f.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis boryi Rchb. f., Orchis morio subsp. boryi (Rchb.f.) Soó, Orchis quadripunctata var. boryi (Rchb. f.) Nyman
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis boryi
Rozšíření: Východomediteránní druh, endemit Řecka, vyskytuje se na jihu kontinentální části země i na ostrovech v Egejském moři.
Ekologie: Roste ve světlých mediteránních lesích a jejich lemech, ve fryganě i v olivových hájích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1300 m. Kvete od dubna do května.
Anacamptis boryi
Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými hlízami. Lodyha je přímá, 10–35(–45) cm dlouhá, přízemní listy jsou kopinaté až podlouhle obvejčité, 5–8 cm dlouhé a 0,5–1 cm široké. Květenství je terminální, hroznovité, 5–15květé, nejprve se otevírají květy v jeho horní části; listeny jsou kopinaté; květy jsou nafialovělé, vnější okvětní lístky jsou podlouhle vejčité, až 7 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky jsou vejčité, 4–5 mm dlouhé, pysk je skoro okrouhlý, asi 8 mm dlouhý, uprostřed bělavý, s několika fialovými tečkami, se 3 nestejnými laloky, prostřední lalok je delší než laloky postranní, celokrajný, ostruha je asi 15 mm dlouhá, tupá, mírně dolů zahnutá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Všechny druhy orchidejí – tedy rovněž druh zde představovaný – jsou chráněny mezinárodní obchodní úmluvou CITES. Červený seznam IUCN (2011) jej řadí ke zranitelným druhům (VU).
Anacamptis boryi
Anacamptis boryi
Fotografováno dne 13. 4. 2017 (Řecko, Kréta, oblast Amari).