Syn.: Anteriorchis coriophora (L.) E. Klein et Strack, Herorchis coriophora (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis cimicina Crantz, Orchis coriophora L.
Česká jména: vstavač štěničný (Kubát 2002)
Slovenská jména: vstavač ploštičný (Marhold et Hindák 1998), červenohlav ploštičný (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis coriophora
Rozšíření: Západní, střední a jižní Evropa, severní Afrika, jihozápadní Asie. Východní hranice rozšíření zasahuje až do Malé Asie, Íránu, na Krym a Kavkaz. V areálu se rozlišuje několik poddruhů. U nás se dříve vyskytoval například u Všetat a Mělnické Vrutice, na Sušicku nebo v jižní části Bílých Karpat. Poslední zprávy o jeho výskytu u nás pocházejí zhruba ze sedmdesátých let minulého století.
Ekologie: Roste na krajích luk a pastvin, vzácněji na slatinných loukách, v lesních lemech, na půdách neutrálních až slabě kyselých, v pásmu od nížin až do alpínského stupně, zhruba do nadmořské výšky 2500 m. Kvete od dubna do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–30(–60) cm vysoká. Hlízy kulovité, kořeny krátké a silné. Lodyha přímá, listy (v počtu 3–7) jsou čárkovitě kopinaté, světle až sivozelené, dolní jsou vzpřímené, dlouhé 6–14 cm a široké 4–8 mm, horní menší, objímavé. Květenství dlouhé až 8 cm, úzce válcovité. Pysk s ostruhou je trojlaločný, s prostředním úkrojkem podlouhlým. Okvětní lístky tvoří dlouhou špičatou přilbu. Barva hnědočervená, vzácněji zelenavá, bílá nebo i žlutá, s tmavým tečkováním. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Je silně závislý na mykorhize a rychle ustupuje při změnách na stanovišti, nesnáší minerální hnojiva. U nás je tento druh vyhynulý (A1), stejně tak v Polsku, na Slovensku je zařazen k ohroženým druhů (EN) a je zde i chráněn zákonem, stejně tak ve Francii, Maďarsku a Srbsku. Je zahrnut také pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Anacamptis coriophoraAnacamptis coriophora
Anacamptis coriophoraAnacamptis coriophora
Fotografováno koncem května 2008 (Bulharsko, pohoří Pirin, v okolí Sandanski).