Syn.: Herorchis elegans (Heuff.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis elegans Heuff., Orchis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Soó, Orchis palustris subsp. elegans (Heuff.) Nyár., Paludorchis palustris var. elegans (Heuff.) P. Delforge
Slovenská jména: vstavač úhľadný (Marhold et Hindák 1998), červenohlav močiarny úhľadný (Vlčko 2003)
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité / vstavačovité
Anacamptis palustris subsp. elegans
Rozšírenie: Európsky taxón rozšírený v strednej a juhovýchodnej Európe. Veľa lokalít sa dosiaľ zachovalo napr. v Maďarsku a Srbsku. V Českej republike nerastie. V SR vzácne, na väčšine lokalít už vyhynul. Recentne sa vyskytuje na Záhorskej a Podunajskej nížine, najviac lokalít je na Východoslovenskej nížine, kde boli v ostatných rokoch nájdené nové populácie. Izolovane sa vyskytuje na jednej lokalite v Bukovských vrchoch.
Ekológia: Mokré alebo striedavo vlhké lúky, močiare, vlhké priekopy, veľmi vzácne aj slatinné rašeliniská s vysokým obsahom báz, od nížin do pahorkatín. V klimaticky nepriaznivých rokoch (jarné sucho) kvitne veľmi málo alebo vôbec nie. Kvitne v júni až júli.
Anacamptis palustris subsp. elegans
Opis: Statná rastlina vysoká 60–80(–100) cm. Byľ olistená, listy široko čiarkovito kopijovité, široké 2,5–3(–4) cm a dlhé do 25 cm. Súkvetie riedke, zložené z veľkých kvetov. Listene rovnako dlhé ako semenníky. Kvety fialovo ružové až červeno purpurové, okvetné lístky vzpriamené až nazad odklonené, pysk na báze zúžený, obrátene vajcovitý až srdcovitý, nadol náhle zahnutý, nedelený až nezreteľne trojlaločnatý, ostroha vodorovná.
Ohrozenie a ochrana: V minulosti najmä intenzifikácia poľnohospodárstva a veľkoplošné odvodňovanie, deštrukcia biotopov, zavážanie močiarov. V súčasnosti mnohé existujúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia po ukončení obhospodarovania. Viaceré ostávajúce populácie sú mimoriadne málopočetné, v malej miere rastlinu ohrozuje aj zbytočné trhanie. Na Slovensku je vstavač úhľadný zaradený medzi ohrozené (EN) a zákonom chránené druhy, rovnako v Maďarsku a na Ukrajine. Medzinárodne chránený druh CITES.
Poznámka: Najstatnejší zástupca rodu červenohlav v našej flóre, veľmi ozdobný druh.
Anacamptis palustris subsp. elegansAnacamptis palustris subsp. elegans
Anacamptis palustris subsp. elegans
Foto: 13. 6. 2006 (Slovensko, Východoslovenská nížina) a 29. 5. 2008 (Maďarsko, povodie Bodvy).