Syn.: Orchis odoratissima L., Gymnadenia suaveolens Rchb., Gymnadenia rhodopea Form.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gymnadenia odoratissima
Rozšíření: Evropa, na jihu v horských oblastech (Pyreneje a severozápadní Španělsko, Alpy, severní Apeniny, Karpaty), jižní Skandinávie, evropská část Ruska. U nás druh vyhynul (poslední lokalita se nacházela v Bílých Karpatech), na Slovensku se vyskytuje roztroušeně v severní části území, hojněji v Chočských vrších, Velké Fatře a Nízkých Tatrách.
Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, ve světlých lesích a v křovinách, na vápenci, od nížin až do subalpínského stupně. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, listy čárkovité až čárkovitě kopinaté, při bázi lodyhy, květenství kuželovité až válcovité, husté, až 15 cm dlouhé, květy růžové, červenofialové i bílé, vonné, pysk 3laločný, prostřední lalok delší než postranní, ostruha tenká, kratší nebo stejně dlouhá jako semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V ČR pětiprstka vonná vyhynula (A1), na Slovensku je z hlediska ohrožení zařazena k potenciálně ohroženým druhům, je zde chráněna i zákonem (NT/§). Chráněná je i v Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii a Srbsku. Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Gymnadenia odoratissimaGymnadenia odoratissima
Gymnadenia odoratissimaGymnadenia odoratissima
Fotografováno dne 18. 8. 2004 (Rakousko, Raxalpe).