Syn.: Antirrhinum elatine L., Elatine hastata Moench, Linaria elatine (L.) Mill.
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Kickxia elatine
Rozšírenie: Submediteránno-subatlantický druh s výskytom v južnej, západnej a strednej Európe. Severnú hranicu areálu rozšírenia tvorí územie Anglicka, na juhu zasahuje do severnej Afriky, na východe po pohorie Krym. Sekundárne v Severnej Amerike, na juhu Južnej Ameriky a v Austrálii, pravdepodobne aj na Kanárskych a Azorských ostrovoch. Na Slovensku rastie vo všetkých okresoch panónskej flóry a väčšine okresov predkarpatskej flóry. Najbohatší výskyt je v teplých oblastiach v Ipeľsko-rimavskej brázde, Záhorskej nížine, Podunajskej nížine a Východoslovenskej nížine. V Čechách a na Morave je výskyt dosť vzácny.
Ekológia: Typickým stanovišťom sú polia, úhory, suchšie pasienky a rumoviská. Rastlina uprednostňuje teplejšie, piesočnaté aj hlinité pôdy, so slabo zásaditou, neutrálnou až mierne kyslou reakciou. Druh s pomerne širokou ekologickou amplitúdou. Obdobie kvitnutia jún až september.
Opis: Jednoročná bylina s koreňom dlhým do 50 cm. Byľ 19–55 cm dlhá, poliehavá, od bázy rozkonárená, tenká, holá až roztrúsene chlpatá. Krátkostopkaté listy aspoň na báze oštepovité až šípovité, 8–26 mm dlhé, v dolnej časti byle protistojné, smerom k vrcholu striedavé až jednoradové. Stopky listov aj čepele holé až roztrúsene chlpaté. Kvety v pazuchách listov jednotlivé, dlhostopkaté. Kvetné stopky dlhé 15–30 mm, holé až roztrúsene chlpaté, najmä pod kalichom. Kalich 5-dielny, kališné diely kopijovité, končisté, holé až roztrúsene chlpaté. Koruna 9–10 mm dlhá, holá, horný pysk tmavofialový, dolný žltkastý. Ostroha 5–6 mm dlhá, rovná. Tobolky stlačene guľovité, svetlo sivohnedé. Čnelka na tobolke krátka, holá.
Ohrozenie a ochrana: V súčasnosti používané agrochemické a agrotechnické postupy ohrozujú stanovištia vhodné pre optimálny vývin druhu a bránia jeho šíreniu. Na Slovensku je zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC). V ČR je hodnotený ako silne ohrozený druh (C2t).
Kickxia elatineKickxia elatine
Kickxia elatine
Fotene 28. 9. a 5. 10. 2008 (Slovensko, Nová Dedina – Gondovo, pole po zbere úrody).