Syn.: Gnaphalium leontopodium L., Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.) Greuter
Česká jména: protěž horní (Sloboda 1852), protěž alpská (Polívka 1912), plesnivec alpinský (Dostál 1950), protěž alpská (Dostál 1989, Mareček 1997), plesnivec alpský (Kubát 2002, Slavík 2004)
Slovenská jména: plesnivec holní (Reuss 1853), plesnivec alpínsky (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Leontopodium alpinum
Rozšíření: Horské oblasti Evropy – Pyreneje, Jura, Alpy, Apeniny, Karpaty, hory Balkánského poloostrova. U nás tento druh neroste, byl pouze na několika lokalitách vysazen (např. Klínovec, Boubín, vrch Klíč u České Lípy, Rejvíz), na Slovensku se vyskytuje ve vyšších polohách Karpat (Velká Fatra, Nízké, Západní a Belianské Tatry, Chočské vrchy aj.).
Ekologie: Roste na alpínských trávnících, ve skalních štěrbinách, také v suti, vždy na vápenci, v subalpínském až alpínském stupni, v Alpách až do výšky 3000 m n. m. Kvete od června do září.
Leontopodium alpinum

Leontopodium alpinum

Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem, 5–25 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, dolní listy v přízemní růžici, kopisťovité, s krátkým řapíkem, lodyžní listy střídavé, přisedlé, kopinaté až čárkovité, všechny hustě šedobíle plstnaté, nejvyšší listy vytvářejí hvězdicovitě rozestoupený obal kolem květů. Úbory po 5–8 ve vrcholových strboulovitých květenstvích, 4–6 mm v průměru, květy žlutobílé. Plodem je nažka s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Protěž je velmi dobře známou rostlinou, je skoro nezpochybnitelným symbolem evropských hor, bohužel je někdy turisty chápán i jako vhodný suvenýr. Na Slovensku je z hlediska ohrožení řazen k druhům potenciálně ohroženým (NT), je zde také chráněn zákonem. Chráněným druhem je i v Polsku, na Ukrajině, v Rakousku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Slovinsku a Srbsku.
Poznámka: Ještě na konci čtyřicátých let 20. století bylo Leontopodium dosti běžné na hřbitově v Rejvízu (Hrubý Jeseník). Na hroby ho s oblibou vysazovali místní sudetští Němci, zplaňovalo i na cestičce (Čeřovský 1949–50).
Leontopodium alpinum
Doplňková literatura: Čeřovský, Jan: Plesnivec alpský v Hrubém Jeseníku. In: Čs. botanické listy, roč. II., 1949–50, s. 53.
Fotografováno dne 15. 8. 2004 (Rakousko, Raxalpe).