Syn.: Alsine cheveneauxii Reut. ex Nyman, Alsine hirsuta Fenzl, Alsine recurva (All.) Wahlenb., Arenaria recurva All., Arenaria uniflora Poir., Sabulina glareosa Schur, Sabulina recurva Rchb., Tryphane recurva Rchb.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Minuartia recurva subsp. recurva
Rozšíření: Alpská rostlina, vyskytuje se ve Francii, Itálii, Švýcarsku a Rakousku. Blízce příbuzný poddruh Minuartia recurva subsp. condensata roste v centrální části Apenin a zasahuje až na Sicílii. Někteří badatelé k tomuto taxonu přiřazují i další typy, rostoucí v horách jižnější části Evropy, v Turecku a na Kavkaze, a dokonce i v Irsku.
Ekologie: Roste na skalních teráskách na nevápenném podkladu v nadmořských výškách 2000–2800(–3600) m.
Minuartia recurva subsp. recurva
Popis: Vytrvalá bylina se zdřevnatělými bázemi větviček, tvoří drobné polštářovité trsy vysoké 5–12 cm; lodyhy jsou přímé, drobně žláznaté. Listy jsou čárkovité, 4–10(–14) mm dlouhé, srpovitě zahnuté, nezřetelně 3(–5)žilné. Květenství tvoří zpravidla chudý vidlan; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou volné, kopinaté, 3,5–5(–5,5) mm dlouhé, špičaté, s 5 nebo 7 žilkami; korunní lístky jsou delší než kalich, vejčité až eliptické, 6–7 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 10; gyneceum srůstá z 3 plodolistů, tvoří svrchní semeník a 3 stylodia. Plodem je tobolka, o něco přesahující kalich.
Záměny: Od velmi podobných, rovněž žláznatě chlupatých kuřiček z okruhu Minuartia verna se liší především vícežilnými kalichy; druhy z okruhu M. verna, do nějž patří mj. Minuartia caespitosa, Minuartia corcontica, Minuartia gerardii, Minuartia glaucina, Minuartia pauciflora a Minuartia smejkalii, mají kalich pouze trojžilný. Charakteristické je rovněž srpovité zakřivení listů.
Minuartia recurva subsp. recurva
Minuartia recurva subsp. recurva
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis: Zermatt, Riffelberg).