Syn.: Alsine verna var. hercynica Willk., Alsine verna subsp. collina Čelak., Arenaria caespitosa Ehrh. ex Willd., Minuartia verna auct., non (L.) Hiern, Minuartia verna subsp. collina (Čelak.) Domin, Minuartia verna subsp. hercynica (Willk.) O. Schwarz
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Minuartia caespitosa
Rozšíření: Druh s malým areálem tvořeným několika ostrůvky na východě Belgie, v severní polovině Německa ve Vestfálsku a Dolním Sasku, nejdále na východ zasahuje do severních Čech.
Ekologie: V ČR roste pouze na vápnitých pískovcích, a to na skalních teráskách nebo na písčitých osypech pod skalními stěnami, v nadmořských výškách 300–320 m. V Německu a v Belgii provází především výchozy rud barevných kovů.
Minuartia caespitosa
Popis: Drobná vytrvalá bylina, roste v podobě nevelkých polštářovitých trsů; tvoří 1–3 cm dlouhé sterilní olistěné výhony a přímé, 6–12(–15) cm vysoké květonosné lodyhy, v květenství drobně žláznaté. Listy jsou vstřícné, šídlovité až čárkovité, 3–7(–10) mm dlouhé, nezřetelně 3žilné, lysé nebo roztroušeně žláznaté, v paždí listů na květonosných lodyhách se tvoří 2–6(–10)listé svazečky. Květenství tvoří řídký, 3–5(–7)květý vidlan; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou volné, vejčitě kopinaté, 2,7–3,5(–4,5) mm dlouhé, zelené, špičaté, 3žilné, na okraji úzce bíle lemované, často na ploše žláznaté; korunní lístky jsou široce eliptické, 3,5–5 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 10, prašníky jsou po vypylení sytě fialové; gyneceum tvoří 3 srostlé plodolisty se svrchním semeníkem. Plodem je vejcovitá tobolka, delší než kalich; semena jsou na povrchu hrbolkatě vrásčitá.
Záměny: Okruh Minuartia verna patří k taxonomicky komplikovaným, tvoří jej asi 15 velmi podobných druhů s nesouvislými areály a odlišnými ekologickými nároky: najdeme mezi nimi druhy horské (např. Minuartia corcontica a Minuartia gerardii), teplomilné vápencové nebo pískomilné (Minuartia verna a Minuartia glaucina) i druhy speciálních substrátů (Minuartia caespitosa a Minuartia smejkalii). Jde patrně od glaciální relikty, které se díky izolaci v poledové době rozrůznily do současné podoby. Navzájem se liší velmi drobnými morfologickými znaky, především skulpturou semen.
Ohrožení a ochrana: V ČR patří kuřička hercynská k nejvzácnějším rostlinným druhům, dnes jsou známy pouze asi 3–4 populace nedaleko Hradčan u Mimoně a u Bělé pod Bezdězem (zda nyní?). V současném Červeném seznamu květeny ČR je hodnocena jako kriticky ohrožená (C1r), ve vyhlášce chráněných druhů figuruje pod společným jménem Minuartia verna.
Minuartia caespitosa
Minuartia caespitosa
Minuartia caespitosa
Minuartia caespitosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 28. 4. a 14. 9. 2006 (Hradčany u Mimoně, Jelení vrchy).