Syn.: Alsine baldaccii Halácsy
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Minuartia baldaccii
Rozšíření: Ilyrsko-balkánský druh s malým areálem v Albánii, Makedonii a severním Řecku. Někteří badatelé k tomuto druhu připojují na úrovni poddruhu ještě M. b. subsp. doerfleri, která by měla mít jednokvěté lodyhy a listy k lodyze přitisklé; měla by růst především na vápenci v subalpinském stupni.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnatá místa nebo mělké kamenité půdy, téměř výhradně na hadci, převaha lokalit leží v nadmořské výšce 700–1900(–2400) m.
Minuartia baldaccii
Popis: Vytrvalá volně trsnatá bylina s přímými, vystoupavými nebo až poléhavými lodyhami, dorůstá výšky 6–15(–22) cm; sterilní lodyhy jsou nežláznaté, fertilní žláznaté. Listy jsou vstřícné, přímo odstálé, čárkovité, 1–1,8 cm dlouhé, často srpovitě zahnuté, obvykle jednožilné, u báze krátce brvité; v paždí listů často vyrůstají zkrácené postranní větve, které tvoří svazečky kratších listů. Květenství je řídký vidlan nanejvýš s 5 květy; listeny jsou bylinné, kopinaté; kališní lístky jsou úzce kopinaté, 5–7,5 mm dlouhé, 3žilné, řídce žláznaté, úzce blanitě lemované, na vrcholu tupé; korunní lístky jsou obkopinaté, 1,6–1,8 cm dlouhé, bílé; tyčinek je 10; blizny jsou 3. Plodem je tobolka.
Minuartia baldaccii
Minuartia baldaccii
Minuartia baldaccii
Fotografováno dne 17. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Qafë Qelë).