Syn.: Arenaria glomerata M. Bieb.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Minuartia glomerata
Rozšíření: Balkánský poloostrov, na severu areál zasahuje až na jižní Slovensko a na Ukrajinu, na východě do Turecka a na Kavkaz. U nás neroste, na Slovensku pouze na několika lokalitách na jihozápadě země.
Ekologie: Roste na vátých píscích v nezapojených trávnících a na zvětralých andezitových skalách, na půdách neutrálních až slabě kyselých, na Slovensku v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od května do června.
Popis: Dvouletá bylina, až 20 cm vysoká, lodyha přímá, žláznatě pýřitá, listy vstřícné, čárkovité, přitisklé k lodyze, květenstvím je hustý vidlan, květní svazečky vrcholové i úžlabní, kališní lístky kopinaté, zašpičatělé, koruna 2–3 mm v průměru, 5četná, korunní lístky bílé, 2krát kratší než lístky kališní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je Minuartia glomerata subsp. pannonica řazena k ohroženým (EN) a zákonem chráněným taxonům.
Minuartia glomerata
Minuartia glomerata
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Slovensko, Burda).