Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rubus ellipticus
Rozšíření: Roste v jižní a jihovýchodní Asii od severovýchodního Pákistánu přes Indii do Vietnamu a jižní Číny (jižní Tibet, Jün-nan, S´-čchuan, Kuang-si a Kuang-tung), také na Srí Lance, Tchaj-wanu a na Filipínách. Jako zplanělý se udává z některých zemí Afriky i z Havajských ostrovů. V areálu je rozlišováno několik variet.
Ekologie: Roste v řídkých lesích nebo na okrajích cest, především v horách, vystupuje až do nadmořské výšky 2600 m.
Rubus ellipticus
Popis: Vytrvalý polokřovitý ostružiník, dorůstá výšky 1–3 m, stonky jsou obloukovité, s řídkými zahnutými trny a četnými hnědě nachovými osténci a žlázkami. Listy jsou střídavé, trojčetné; řapík je 2–6 cm dlouhý, s nachovými osténci a drobnými trny; prostřední lístek je krátce řapíčkatý, postranní jsou téměř přisedlé, jejich čepel je eliptická až obvejčitá, 4–8(–12) cm dlouhá a 3–6(–9) cm široká (čepel prostředního lístku je větší než u postranních), na rubu hustě bíle chlupatá a s osténci, na líci hustě přitiskle chlupatá podél střední žilky, na bázi zaokrouhlená, na okraji drobně ostře nepravidelně pilovitá, na vrcholu špičatá, hrotitá, uťatá nebo až mělce srdčitá; palisty čárkovité, 7–11 mm dlouhé. Květenství je hustý koncový nebo úžlabní hrozen tvořený více než 10 květy, řidčeji květy jednotlivé; listeny jsou čárkovité, 5–9 mm dlouhé; květní stopky jsou 4–6 mm dlouhé; kališní lístky jsou vejčité, 4–5(–6) mm dlouhé, šedožlutě plstnatě chlupaté; korunní lístky jsou bílé nebo růžové, kopisťovité, delší než koruna; tyčinky jsou početné, s nitkami na bázi rozšířenými; semeník je chlupatý. Ostružiny jsou zlatožluté, kulovité, asi 1 cm v průměru, peckovičky jsou lysé nebo na vrcholu chlupaté.
Poznámka: V rámci komplikovaného, velmi početného rodu Rubus je tento druh řazen do sekce Idaeobates, kam patří z našich druhů jen maliník (Rubus idaeus). Je diploidní (2n=14) a rozmnožuje se standardně sexuálně.
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich dne 30. 3. 2017 (Barma, Popa Mountain National Park).