Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rubus kletensis
Rozšíření: Roste v jižní části Čech a na dvou izolovaných lokalitách v Horním Rakousku, je tedy subendemitem našeho státu. České lokality (zatím 56) se nacházejí v podhůří Šumavy a Novohradských hor, s přesahem do Českobudějovické pánve a Blatenské pahorkatiny.
Ekologie: Ostružiník kleťský upřednostňuje nelesní, mezofilní až vlhká, eutrofní a osluněná stanoviště. Nejčastěji roste na člověkem vytvořených nebo silně pozměněných místech, jako jsou silniční příkopy, okraje cest, hráze rybníků, křoviny. Poměrně vzácně se vyskytuje společně s jinými druhy ostružiníků. Pokud ano, tak to bývají druhy Rubus bifrons, R. caesius, R. clusii, R. idaeus, R. nessensis s. str. nebo R. ser. Glandulosii.
Rubus kletensis
Popis: Je nápadný především ojíněnými prýty, na kterých vyrůstají nápadně malé ostny (1,5–3 mm dlouhé). Dalším charakteristickým znakem jsou často hluboce (4–6 mm) členěné až laločnaté vrcholové lístky listů a zcela lysé bílé korunní plátky, které jsou u celé řady dalších ostružiníků různě chlupaté. Pro lepší představu o podobě tohoto ostružiníku uvádím další znaky. Nízkoobloukovité až obloukovité hranaté prýty mají červené přisedlé až krátce stopkaté žlázky a zahnuté až hákovité ostny. Dlanitě 5četné listy jsou ostře, hrubě, dvojitě pilovité, svrchu zelené a matné, ze spodní strany světlejší a na dotek zřetelně chlupaté. Kvete od června do července vysoko prolistěným pyramidálním květenstvím. Květní lůžko je řídce chlupaté s chlupy mezi semeníky vyniklými. Plodí černým a sladkým, často pouze částečně vyvinutým souplodím peckoviček.
Rubus kletensis
Záměny: Od svých příbuzných je ostružiník kleťský celkem dobře rozeznatelný. Relativně nejpodobnějšími druhy jsou R. hadracanthos a R. josefianus. První jmenovaný se liší okraji listů se zářezy jen 2–3 mm hlubokými, rovnými až lehce zahnutými ostny a růžovými korunními lístky. Druhý odlišíte podle většího počtu ostnů na prýtu, větších ostnů a méně výrazného odění na spodní straně listů.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a).
Poznámka: Patří do sekce Corylifolii a serie Sepincola. Byl popsán v roce 2006 v časopise Preslia a jeho jméno je odvozeno od jihočeské hory Kleť (1084 m), na jejímž úpatí byl poprvé nalezen. Areál druhu má rozsah 150 km, což postačuje k popisu nového druhu ostružiníku. V moderní taxonomii ostružiníků (tzv. batologii) platí pravidlo, že areál nově popisovaného ostružiníku musí mít rozsah minimálně (20–)50 km.
Rubus kletensisRubus kletensis
Rubus kletensis
Fotografoval Martin Lepší v létě a na podzim 2004 (v Křemži) a Alena Jírová dne 31. 12. 2008 (na úpatí Kleti).

Literatura: Lepší M. et Lepší P. (2006): Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. – Preslia 78, 103–114.