Syn.: Scilla buekkensis Speta, Scilla laxa Schur, Scilla bifolia subsp. laxa (Schur) Soó, Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty
Česká jména: ladoňka dvoulistá chlumní (Danihelka 2012)
Slovenská jména: scila severná bukovská (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité

Scilla bifolia subsp buekkensis

Rozšíření: Celkové rozšíření taxonu Scilla bifolia subsp. buekkensis je dosud nedostatečně prozkoumané, jistý je výskyt v České republice, na Slovensku, v severním Maďarsku a Rumunsku, pravděpodobně by sem mohly náležet i populace známé z Bulharska, Srbska a Makedonie. Českou republikou probíhá západní hranice areálu, vyskytuje se pouze na jihovýchodní Moravě na několika málo lokalitách mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem – v Hlucké pahorkatině (Hluk, Vlčnov, Drslavice, Veletiny) a v Dolnomoravském úvalu (Kunovice).

Ekologie: U nás roste ve světlých mezofilních až vlhčích listnatých lesích a v křovinách, na mírných svazích v kolinním stupni, vzácně i v lužním lese v nivě řeky Moravy v planárním stupni. Vyhledává polostinná i výslunná stanoviště s humózními, na živiny bohatými hlinitými půdami, neutrálními až slabě zásaditými. U nás kvete od března do dubna.

Scilla bifolia subsp buekkensis

Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina v době květu 6–15 cm vysoká, s podzemní vejcovitou až kulovitou cibulí. Listy obvykle 2, světle zelené, nadzemní části mělce až výrazně žlábkovité, s kápovitou špičkou a zelenými až hnědočerveně lemovanými okraji, nadzemní část většího listu 6–15 cm dlouhá a 1–2 cm široká. Květní stvol nevýrazně až nápadně hnědočerveně naběhlý, ojediněle jen zelený, květenství při rozkvětu jednostranně hroznovité, zaujímající asi 1/2 délky nadzemní části květního stvolu, počet květů obvykle (2–)4–8(–12), okvětní lístky 8–13 mm dlouhé a 3,0–4,8 mm široké, oboustranně stejně zbarvené, na rubu případně světlejšího odstínu, světle až sytě fialově modré, vzácně i čistě bílé, pouze ojediněle se při bázi nachází asi 2–3 mm dlouhý světlejší, neostře ohraničený úsek, prašníky tmavě fialově modré, u bíle kvetoucích jedinců světle žluté. Plodem je tobolka, zralá semena hnědožlutá až tmavě hnědá.

Záměny: Určování jednotlivých poddruhů Scilla bifolia rostoucích v ČR je poměrně obtížné, na základě morfologických znaků a geografické příslušnosti populací je snadněji odlišitelná subsp. rara a subsp. spetana.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je Scilla bifolia subsp. buekkensis zařazena k silně ohroženým druhům naší květeny (C2r). Podle zákona je celý komplex ladoňky dvoulisté chráněn také jako silně ohrožený (§2). U části populací S. bifolia subsp. buekkensis je zajištěna územní ochrana (PR Vlčnovský háj, evropsky významná lokalita Nedakonický les), další jsou navrženy k vyhlášení (les Hluboček). K zákonem chráněným (§) je tento taxon řazen i na Slovensku, ve slovenském červeném seznamu je klasifikován jako méně dotčený (LC).

Poznámka: Tato subspecie byla původně popsána jako samostatný druh Scilla buekkensis Speta, latinské i slovenské jméno je odvozeno z názvu pohoří Bükk (locus classicus) v severním Maďarsku.

Scilla bifolia subsp buekkensisScilla bifolia subsp buekkensis
Scilla bifolia subsp buekkensisScilla bifolia subsp buekkensis
Scilla bifolia subsp buekkensis

Fotografováno dne 29. 3. 2003 a 23. 4. 2005 (Česko, Morava, Hlucká pahorkatina, Přírodní rezervace Vlčnovský háj).

Doplňková literatura:
Kochjarová, J. (2005). Scilla bifolia group in the Western Carpathians and adjacent part of the Pannonian lowland: annotated chromosome counts. Preslia (Praha) 77: 317–326.
Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? – Živa 4/93: 150-151.
Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 117–123.
Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.
Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. I. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.