Syn.: Lycopodium helveticum L., Lycopodioides helveticum (L.) O. Kuntze, Diplostachyum helveticum (L.) P. Beauv., Selaginella helvetica (L.) Spring
Čeleď: Selaginellaceae P. B. – vranečkovité
Selaginella helvetica
Rozšíření: Střední a jižní Evropa (především nižší polohy Alp), v Asii po Čínu a Japonsko(?). U nás byla dříve uváděna z Labských pískovců, z Opavy a Třebíče. Dnes vyhynulá.
Ekologie: Vytváří půdní či skalní pokryv v mechovém patře, obvykle na stinných, vlhkých stanovištích. Roste především na skalách, na zídkách, vzácněji v kamenných sutích. Vyhledává vápnité substráty. Na příhodných stanovištích často dominantní.
Popis: Mechům podobná, stálezelená, nízká, plazivá rostlina s plazivými, vidličnatě větvenými lodyhami. Z místa větvení vyrůstají směrem k substrátu přeměněné stonky – kořenonoše. Listy dvoutvaré, vstřícné, ve 4 řadách. Postranní dvě řady mají listy větší, odstávající eliptické, celokrajné nebo jemně zoubkaté. Dvě řady na hřbetě mají listy menší, přitisklé, podlouhle kopinaté, celokrajné. Výtrusný klas je vzpřímený, asi 3 cm dlouhý s listy stejnotvarými. Sporangia rozlišená na menší samčí v horní části a větší červenohnědě zbarvená samičí ve spodní části klasu.
Ohrožení a ochrana: U nás je vraneček švýcarský vyhynulý (A1). Na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT) a je zde chráněn zákonem (§). Chráněným druhem je i v Maďarsku.
Poznámka: Vzácně se pěstuje jako skalnička.
Selaginella helveticaSelaginella helvetica
Selaginella helvetica
Fotografováno v srpnu 2007 (Rakousko, Lurgrotte).