Syn.: Cassia artemisioides DC., Cassia teretifolia A. Cunn. ex Lindl., Cassia teretiuscula F. Muell.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Senna artemisioides
Rozšíření: Australský endemit, roste téměř na celém kontinentu s výjimkou státu Victoria. Někteří badatelé rozlišují větší počet vnitrodruhových taxonů: systematika je však nejasná, neboť se jedná o komplex lokálních populací s apomiktickým rozmnožováním.
Ekologie: Stanovištěm jsou křoviny v suchých podmínkách, a to jak na rozpadech krystalických hornin, tak na písčinách.
Senna artemisioides
Popis: Přímý keř vysoký až 3 m, na vegetativních částech obvykle krátce chlupatý. Listy jsou střídavé, zpeřené, 3–6 cm dlouhé, s 3–8 jařmy, lístky jsou oblé nebo žlábkovité, 1,5–2,5 cm dlouhé a jen 0,1 mm široké, tupé nebo špičaté; palisty jsou šídlovité, opadavé. Květenství jsou úžlabní okolíky 4–12 květů; stopky květů jsou 0,5–2,5 cm dlouhé, lysé; kalich je volný; korunní lístky jsou 7–10 mm dlouhé, volné, žluté; tyčinek je 10, fertilních. Lusky jsou 4–8 cm dlouhé a 0,6–1 cm široké, přímé, zploštělé; semena jsou matná.
Poznámka: Druh je pravděpodobně hybridogenního původu, jeho rodiči jsou zřejmě druhy Senna filifolia a Senna microphylla.
Senna artemisioides
Senna artemisioides
Senna artemisioides
Fotografovala Alena Vydrová, dne 18. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).