Syn.: Triglochin palustre L., Junago palustris (L.) Moench, Abbotia palustris (L.) Raf.
Česká jména: trojhrotník bahní (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), bařička obecná (Čelakovský 1879), bařička bahenní (Dostál 1989)
Čeleď: Juncaginaceae L. C. M. Richard – bařičkovité
Triglochin palustris

Triglochin palustris

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh – subarktické a mírné oblasti Evropy (ostrůvkovitě i v Mediteránu), Asie i Severní Ameriky, od Islandu přes Skandinávii a střední Evropu až po Ural, jižní Sibiř, Čínu, Dálný východ, Japonsko a Kamčatku, na západní polokouli od Grónska přes širší oblast americko-kanadské hranice po pacifické pobřeží a Aljašku. Také v Jižní Americe (např. Ohňová země) a na Novém Zélandu. U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně na vhodných stanovištích, často však také chybí.
Ekologie: Roste na bažinných loukách, prameništích, v pásmu od nížin až do hor. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–30(–50) cm vysoká, lodyha přímá, listy čárkovité, 3žilné, po straně žlábkovitě zploštělé. Květy v řídkých hroznech s méně než 30 zelenavými nebo nažloutlými květy. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Na řadě původních lokalit tento druh nenávratně vymizel. Je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2t), na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Triglochin palustrisTriglochin palustris
Fotografováno dne 21. 6. 2005 (Itálie, Dolomity).