Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum tenuifolium

Linum tenuifolium

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, na východě areál rozšíření prochází jižním Ruskem až na Kavkaz. U nás se vyskytuje vzácně v severozápadních Čechách a roztroušeně na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na výslunných stráních a mezích, také na travnatých a skalních stepích, převážně v pásmu pahorkatin, téměř výhradně v teplejších oblastech.
Popis: Vytrvalá bylina s větveným dřevnatějícím oddenkem a přímou lodyhou, 10–40 cm vysokou, v dolní části hustě olistěnou, listy jsou čárkovité, špičaté, květy na vrcholcích lodyh ve vidlanech, koruny narůžovělé. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Len tenkolistý patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), stejně je chráněn i zákonem (§3).
Poznámka: Len je prastarou kulturní rostlinou, tento druh však nikdy takto využíván nebyl, v léčitelství i průmyslu se používal výhradně len setý (Linum usitatissimum).
Linum tenuifoliumLinum tenuifolium
Fotografováno od 10. 4. do 10. 6. 2003 (Brno, Stránská skála a Pavlovské vrchy, Děvín).