Syn.: Myosotis myriantha Domin, Myosotis popovii Dobrocz., Myosotis silvatica auct., Myosotis perennis Moench, Myosotis montana Besser, Myosotis macrantha Opiz, Myosotis diplotricha Domin, Myosotis kerneri Dalla-Torre et Sarnth. var. carpaticola Domin, Myosotis parviflora (Schur) Domin
Česká jména: uško myší anebo zájemné koření (Hájek 1562), poměnka lesní (Presl 1819), pomněnka lesní (Kubát 2002)
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Myosotis sylvatica

Rozšíření: Roste ve východní Anglii, od střední Francie přes střední Evropu po západní část Ruska. Severní hranicí výskytu je Dánsko, sever Polska, na jihu Itálie, Řecko. Zavlečená byla do Severní i Jižní Ameriky (sever Patagonie a ostrovy Juana Fernándeze), Afriky a na Nový Zéland. U nás roste roztroušeně až hojně na celém území, především v lesnatých částech mezofytika.

Ekologie: Roste v teplomilných doubravách a dubohabřinách, suťových lesích, na pasekách a vysokostébelných nivách. Daří se jí na sušších až vlhčích, skeletovitých i hlinitých půdách bohatých na živiny. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá, 20–60 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá, bohatě větvená, hustě odstále chlupatá. Přízemní listy v růžici, řapíkaté, eliptické až obvejčité, čepel 5–6 cm dlouhá a 1,5–2 cm široká. Lodyžní listy střídavé, přisedlé, vejčité až obvejčité, 2–4 cm dlouhé, 0,8–2 cm široké, hustě odstále chlupaté. Květy vyrůstají v koncových mnohokvětých vijanech, jsou pravidelné, pětičetné. Kalich zvonkovitý, ze tří čtvrtin dělený, chlupatý. Koruna kolovitá, světle modrá, 5–8 mm v průměru. Plodem je tvrdka.

Myosotis sylvatica
Myosotis sylvaticaMyosotis sylvatica
Myosotis sylvaticaMyosotis sylvatica

Fotografováno ve dnech 23. 4. 2005 (Česko, Litíč) a 21. 4. 2007 (Zahořany).