Filippo del Albizzi (Albizi), italský šlechtic žijící v 18. století.
Italský přírodovědec a člen šlechtické rodiny z Toskánska, která ve 14. až 15. století soupeřila s rodinami Medici a Alberti o postavení ve Florencii. Sbíral v Turecku semena rostliny později po něm pojmenované. Semena přinesl z Konstantinopole do Florencie kolem roku 1749, tak rostlinu Albizia julibrissin introdukoval do evropského zahradnictví.
Na jeho počest byl pojmenován rod Albizia Durazz., albízie, Fabaceae.
Albizia julibrissin