Bruno Tozzi se narodil se 27. listopadu 1656 v Montevarchi, zemřel 29. ledna 1743 ve Vallombrosa. Byl to duchovní, botanik a mykolog.

Dne 14. května 1676 vstoupil do řádu ve Vallombrose (Toskánsko), kde studoval náboženské i světské knihy. Opat a botanik Virgilio Falugi (1627–1707) ho přivedl k přírodním vědám. Podnikal cesty do Apenin, na mořské pobřeží a na ostrovy, kde sbíral rostliny i kameny. Byl z prvních znalců květeny Apuánských Alp (součást Apenin), zajímal se především o rostliny využívané v lékařství a zemědělství. V letech 1700–25 podnikal exkurze se svým žákem Pierem Angelem Michelim (1679–1737), mykologem. Založili spolu také v roce 1717 Societa Botanica Fiorentina. Byl jmenován členem londýnské Royal Society (založena 1660). Kromě sbírání rostlin kreslil také rostliny a houby, lišejníky, řasy a mechy, jeho rukopis Sylva fungorum je uchováván v Bibliotheca nazionale di Firenze. Nikdy nic nepublikoval, přesto byl mezi přírodovědci známý po celé Evropě. Později se zajímal také o hmyz a ptactvo.

Na jeho počest pojmenoval P. A. Micheli jednu z nalezených rostlin Tozzia, jméno později převzal Linné – Tozzia alpina L., Scrophulariaceae (dnes Orobanchaceae); jmenuje se po něm také druh Euphorbia tozzii.
Tozzia