Theodor Dorsten (vlastním jménem Theodor Gluntz nebo Theodor Gluntius, jinak též Dorstenius Theodoricus) se narodil pravděpodobně v roce 1492 v Dorstenu ve Westfálsku, zemřel 18. května 1552 v Kasselu. Byl to německý lékař a botanik.

Studoval medicínu na univerzitě v Erfurtu a jako student z obce Dorstenu využil stipendium určené pro dva studenty z tohoto města. Stipendium pro rok 1522 zajistil teolog Hermann Serges z Dorstenu (zemřel 1523). Pravděpodobně také nějaký čas bezplatně pracoval jako Sergesův pomocník nebo univerzitní zřízenec. Po dokončení studií v roce 1531 se stal profesorem medicíny na univerzitě v Marburku. Jeho dva synové Philipp a Jacob později studovali také v Marburku. V roce 1542 je zaznamenán jako Theodericus Gluntius Dorstenius, vedoucí pedagog a univerzitní profesor, ale v roce 1548 se zřejmě usadil jako lékař v Kasselu.
Věnoval se bylinám a spolupracoval s podobně zaměřenými otcem a synem Rösslinovými. Eucharius Rösslin starší (latinizovaně E. Rhodion) byl městský lékař ve Frankfurtu (zemřel 1526), po něm převzal práci E. R. mladší. Po smrti Eucharia Rösslina staršího Dorsten přepracoval v Rösslinově úspěšné práci Kreutterbuch von allem Edtgewächs (1533) část o bylinách a vydal je v roce 1540 (Frankfurt) jako Botanicon (continens herbarum aliorumque simplicium, quorum usus in medicinis est, descriptiones et iconas ad vivum effigiatas). V této latinsky psané práci (herbáři) s 320 dřevořezy byly soustředěny botanické a farmakologické znalosti té doby. V období 1526 až 1586 na sebe navazovala práce obou E. Rösslinů, Th. Dorstena a A. Lonitzera (ten po smrti Rösslina mladšího převzal jeho funkci městského lékaře ve Frankfurtu).

C. Plumier na jeho počest pojmenoval rod Dorstenia z čeledi Moraceae, Linné později toto jméno převzal.
Dorstenia foetida